MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Cyfrifiadur gorau a meddalwedd monitro a pam byddai eu lawrlwytho

Mae cysylltiadau gorau bob amser yn seiliedig ar un peth allweddol: Ymddiriedolaeth. Ei doesn ’ t mater p'un a yw'n un Rhamantaidd rhwng cariadon ac aelodau o'r teulu neu fusnes sy'n bodoli rhwng gweithwyr a nhw'u, heb Ymddiriedolaeth, nid oes unrhyw obaith y bydd y berthynas yn un hir. Yn anffodus, realiti'r byd rydym yn byw ynddo ac amserau hunanol "" yn hytrach na "ni" Mae'n rhaid i ni ymddiried yn un arall. Pam hwn yn chwilio am y monitro cyfrifiadur gorau meddalwedd wedi dod yn ddifyrrwch hoff o nifer sylweddol o bobl yn mynd ar-lein.

Foesegol, y rheithgor yn parhau ynghylch a yw'n ateb cywir nac anghywir i spy electronig ar bobl. Ond, fel y byddwn yn gweld, Ceir adegau pan nad oes dim ond unrhyw ddewis ond troi at o'r fath, Byddai rhai yn dweud, "llym" mesurau. Mae'n ymddangos bod llawer o bobl allan yna sydd yn credu hynny, gweld nad yw monitro diwydiant meddalwedd cyfrifiadur yn unig mynd cryf, ond gwneud lladd gormod. fel mater o ffaith, Mae'r gystadleuaeth yn mor anodd hynny, rhai o'r gorau meddalwedd monitro ar y farchnad Mae modd lawrlwytho am ddim.

Felly, Pam yn union yn bobl chwilio i lwytho a gosod y gorau meddalwedd monitro Gall y diwydiant yn cael ei ddarparu a pham maent yn ei wneud cyn gynted ag y maent yn dod allan? Gadewch inni gael edrych ar ychydig o ddefnydd ymarferol:

1.Y rhiant dan sylw – Mae gan rieni ddyletswydd i ofalu am eu plant ’ s diogelwch. heddiw, Gall bron unrhyw blentyn yn hawdd fynd ar-lein. Mae ganddynt y modd cysylltu i'r rhyngrwyd gyda eu ffonau cell, consolau gemau, gliniaduron a chyfrifiaduron. Gan fod prisiau y dyfeisiau hyn wedi mynd i lawr wedi dod yn haws ar gael iddynt. Ychwanegu at hynny y ffaith fod y diwydiant technoleg targedu marchnad iau ac yn creu amgylchedd perffaith iddynt ddod i gysylltiad â drygioni sy'n llechu yn y e-byd.

Rhieni sy'n pryderu y gallai eu plant gael eu bwlio, arwain at weithgareddau troseddol neu yn dioddef trais a chamdrin nid oes dewis ond tân yn eu porwyr a chwilio am y gorau meddalwedd monitro y gallant gael eu dwylo.

2.Cynbartner/priod amheus – fel llawer byddem wrth ein bodd i fod yn wir, perthynas rhamantus yr ydym yn ei weld yn y ffilmiau neu yn darllen am y nofelau clawr meddal yn brin iawn mewn bywyd go iawn. Mae angen inni weithio'n galed ar wneud iddynt weithio ar ôl Mae fflamau cychwynnol wedi marw. Er y byddai celwydd i ddweud bod materion Ymddiriedolaeth pob perthynas rhamantus, y gwir amdani yw bod nifer mawr ohonynt a; a dyna lle y meddalwedd monitro diwydiant yn dod yn curo.

Gyda'r swm sylweddol o'n hamser yn cael ei wario ar-lein, Nid oes rheswm i gredu bod twyllo yn digwydd gyda rhywun yn bodloni yn y byd electronig. O leiaf, cyfathrebu gyntaf yn cychwyn ac yn cael ei gynnal yn y ffordd honno.

Cynbartner jilted, Felly, Gall fod yn sicr o ddod o hyd i brawf o infidelity gan glofaol drwy amau y ’ s cyfrifiadur. Ef neu hi rhy, Byddai yn edrych yn y pen draw ar gyfer y monitro cyfrifiadur gorau meddalwedd i geisio dod o hyd i brawf bod teimlad mistrusting.

3.The Boss gorfrwdfrydig – Busnes yn bodoli i wneud arian. Dyna'r llinell waelod. Maent yn disgwyl eu gweithwyr i tag y llinell ac yn gweithio i wneud y llinell elw a soar. Maent yn disgwyl eu gwneud dim ond gwaith.

Ond, gyda mwyafrif y gweithlu yn gysylltiedig â rhwydweithiau mewnol ac allanol, maent yn ofni y gallent wario'r swm annerbyniol o amser syrffio y rhyngrwyd. Hyn, Mae maent yn rhagdybio, gallai arwain at wastraffu oriau gwaith a hyd yn oed yn amlygu eu rhwydwaith i firysau, hacwyr a drwgwedd.

Dyna pryd, Er mawr siom i rhan fwyaf o gyflogeion, troi y cwmnïau i gael cyfrifiadur meddalwedd wedi'i osod ar y gweithwyr eu monitro’ cyfrifiaduron.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion