MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Don ’ t Gadewch eich gŵr yn crwydro gyda PC olrhain meddalwedd

heddiw, yn y gyfradd ysgaru yn spiraling. Y prif reswm yw dylanwad cynyddol o dechnoleg yn ein bywydau bob dydd. Ie, Mae technoleg wedi gwneud ein bywydau llawer haws ac yn fwy cyfforddus, ond mae hefyd wedi darparu llwybr hawdd ar gyfer pobl i grwydro y tu allan eu perthynas.

Ceisiadau gyda lluniau diflannu a thestunau, gwefannau gyda byw cam i cam rhyngweithio ac unrhyw nifer o safleoedd porn sy'n darparu i bob ffetis allan yno. Nid yw'n syndod bod pobl yn cael eu gostwng i demtasiwn.

Beth a wnewch yn y fath sefyllfa? Mae'n amhosibl i edrych dros bob post a cymdeithasol i ystyriaeth y mae eich priod. Yma daw i'r meddalwedd olrhain PC.

Mae'n caniatáu chi i gadw llygad ar yr holl weithgareddau ar y cyfrifiadur a gosod heb orfod codi bys. Gosod unwaith, y meddalwedd olrhain PC Nid yw popeth ar ei ben ei hun. Mae'n eithaf y mae cymryd llawer dros y dasg o gadw eich partner yn llinell.

Yn hytrach na cheisio rhwystro mynediad i porn dros y rhyngrwyd (brwydr colli), nawr eich bod yn gwybod union ymwelwyd y wefan ar hyn o bryd. Mae angen i holl geisiadau newydd gwahanol sy'n cael eu gwneud i hwyluso mathau hyn o ymddygiad adulterous yn poeni chi mwyach. Bydd holl cyfrineiriau ar flaenau eich bysedd. mewn ffaith, Bydd pob strôc allweddol a wnaed ar y cyfrifiadur yn hysbys i chi.

Pwerus hyn meddalwedd olrhain PC Nid yw technoleg yn gwneud chi'n torri'r banc fel y mae wedi'i chadw fforddiadwy iawn gan y datblygwyr. Hefyd, Cynlluniwyd y rhyngwyneb defnyddiwr o'r rhaglen yn y fath fodd fel ei fod yn ddigon hawdd i blentyn i weithredu. Bydd gennych unig reolaeth dros y meddalwedd drwy gyfrinair Meistr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw hynny i chi'ch hun.

Y meddalwedd olrhain PC Mae'r algorithm wedi'i becynnu i redeg fel anymwthgar â phosibl. Nid yw'n gadael unrhyw olion y mae'n rhedeg yn y cefndir gan yn anweledig o reolwyr y dasg a chymwysiadau eraill prosesau cefndir. Oes unrhyw hysbysiadau neu angen rhedeg y meddalwedd eich hun bob amser yn ystod dechrau hyd. Gosod unwaith, Mae'n dechrau rhedeg ar ei ben ei hun. Mae'r holl wybodaeth y mae'n ei chasglu anfon at eich cyfeiriad e-bost neu eich gweinydd FTP bob nos awtomatig. Ydyw mewn gwirionedd mor hawdd ag y mae'n ymddangos.

Hyn meddalwedd olrhain PC Adeiladwyd nifer o sefyllfaoedd gwahanol yn cadw mewn cof. Mae'n ddigon hyblyg i'w defnyddio mewn lleoliad corfforaethol neu lleoliad cartref. Gellir ei ddefnyddio i gadw llygad ar eich cyflogeion a gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio yn ystod oriau swyddfa ac nid yn ymbleseru mewn unrhyw ymddygiad wrthgynhyrchiol. Bydd hyn yn fuddsoddiad bach ar gyfer lles eich cwmni a dylai nôl eich elw da o fewn ychydig fisoedd ei hun.

Ar wahân i hyn, Os oes gennych blant yr ydych yn ymwybodol iawn o'r pethau y gallant gael hyd at. Â y meddalwedd olrhain pc angen ei osgoi Gallwch fod yn siŵr eu bod o fewn ffiniau rhesymol tra ar y rhyngrwyd. Yn bwysicach hefyd gallwch fod yn sicr nad oes elfennau drwg yn cael iddynt drwy'r rhyngrwyd.

Hyn meddalwedd olrhain PC grymuso eich gwybodaeth. Yna gallwch ddewis i wneud beth yr ydych yn teimlo gyda'r wybodaeth honno. Chi sydd i ddewis hwnnw. Mae rhai pobl yn ofn defnyddio'r meddalwedd hwn ar gyfer beth efallai ac yn well i fyw bywyd mewn anwybodaeth. Fodd bynnag os ydych yn un o'r rhai pobl sy'n hoffi i wynebu pethau Pennaeth ar, yna mae'r meddalwedd hwn yn darparu chi gyda holl gyfleoedd i wneud hynny.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion