MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Sut i ganfod os oes A Keylogger wedi'i osod ar eich cyfrifiadur

Gyda datblygiad technoleg, Mae'r rhyngrwyd yn gwneud bron popeth mor hawdd ac mae nifer o anfanteision a ddaw yn sgîl hyn. Er enghraifft, bu cynnydd mewn cybercrime a potswyr. Dyma lle y dieithriaid yn gallu cael mynediad at eich cyfrineiriau yn ogystal â gwybodaeth bwysig arall a fyddai'n eu galluogi i gael gafael ar eich arian, credyd cardsor hyd yn oed eich hunaniaeth. hynny yw, maent yn gallu cael mynediad at unrhyw ffurflen data personol y mae eu cyrchu ar-lein, yn ei e-byst preifat a sensitif, gwybodaeth am gyfrif banc, i'w galluogi i ymdopi i mewn i'ch cyfrif.

Cafwyd cynnydd yn y nifer o achosion lle mae hacwyr wedi defnyddio keylogging a spywares fel rhai o'r ffyrdd llwyddiannus eu monitro bob strôc a ydych yn gwneud. Canfod efallai troseddol hwn yn anodd a os ydych am osgoi twyllwyr hyn, Rhaid ichi fod yn fwy gwyliadwrus.

Mewn bron popeth, Ceir manteision ac anfanteision; Mae ar yr unigolyn i werthuso rhinweddau a gwendidau'r i weld ei bod yn ganlyniad da yn seiliedig ar eu dewis. Er enghraifft, y Prif nod ar gyfer Micro keylogger yw monitro plant a gweithwyr, gwylio dros eich anwyliaid a usesprivately eraill ac yn ddiogel. Cymaint ag y mae gennym dan keyloggers pa mor niweidiol y gall wneud i chi ac i'ch cyfrifiadur, Mae rhai manteision da arbennig ar gyfer y rhieni sy'n ceisio rheoli beth y dylai eu plant yn ei wneud ar eu cyfrifiaduron. Mae cyflogwyr hefyd yn defnyddio keyloggers i fonitro gweithwyr sydd efallai yn crwydro oddi wrth eu dyletswyddau. Mae sawl ffordd y mae eich atal a chanfod os Mae keylogger wedi'i osod ar eich cyfrifiadur neu Mac. Os nad ydych am ei, Mae yna hefyd ffyrdd y gallwch chi cael gwared ohonynt. Rhai o'r ffyrdd y gallwch atal a canfod keylogger yn:

  • Y cyntaf a'r ffordd fwyaf argymhellir o canfod keylogger yn eich cyfrifiadur yn defnyddio offer gwrth-feddalwedd ysbïo. Bydd hyn o gymorth mawr i gael gwared ar unrhyw fath o feddalwedd ysbïo a gosodwyd yn eich mac. Unwaith eich bod yn gosod gwrth-feddalwedd ysbïo, Mae angen i chi redeg sgan trylwyr a fydd yn canfod a chael gwared ar y keylogger Mae hynny efallai yn cyflwyno.
  • Dylech wneud sganiau rheolaidd gyda meddalwedd gwrth-firws dibynadwy i sicrhau bod eich cyfrifiadur bob amser yn rhad ac am ddim o malwares ac yn ogystal â rhedeg eich gwrth-firws, Mae angen i chi i wneud yn siŵr bod eich mur cadarn, bob amser ar. Bydd hyn yn atal unrhyw fath o Rhaglen ddieithr rhag dod i'ch cyfrifiadur. Hefyd, arolygu holl raglenni a allai fod o bryd i'w gilydd. Wneud hyn bydd cadw'n ddiogel ac yn rhydd o ysglyfaeth disgyn i hacwyr hyn.
  • Dylai eich nid agor unrhyw fath o ffeil arbennig os nad ydych yn ymwybodol o ffynhonnell. Mae hyn yn cynnwys ffenestri powld o'r cysylltiadau dirgel. Hefyd yn ei gwneud yn arferiad i iawn gwirio cyfeiriadau gwe o safleoedd y byddwch yn ymweld â. Dylech wirio eich panel rheoli rheolaidd hefyd, Dylai eich hysbysiad i raglen anghyfarwydd, Dylech wirio a ei ddileu ar unwaith os nad oes ei angen ar unwaith.
  • Os na allwch ddileu'r hyn malwares, Dylech ystyried gweithredu ar modd diogel. Bydd hyn yn help fawr hefyd.

Uchod yn ffyrdd pwysig y gallwch atal eich hun rhag keyloggers. Os ydych yn chwilio am feddalwedd a fydd yn helpu chi'n fawr wrth fonitro eich plant, cyflogeion neu hyd yn oed eich anwyliaid, Byddem yn argymell Micro keylogger ar gyfer PC. Gyda dros eu 10 mlynedd yn y diwydiant spying, maent wedi ei berffeithio y gelfyddyd o amddiffyn plant a gweithwyr eraill o ymweliadau niweidiol. Eu cenhadaeth yw datblygu y mwyaf proffesiynol a nodwedd-cyfoethog ar gyfer rheolaeth gan rieni yn ogystal â monitro gweithwyr, maent wedi bod yn eithaf llwyddiannus yn y diwydiant hwn.

Un peth sy'n sefyll allan gyda micro keylogger yw bod yn ddiogel anfon y data a gasglwyd i eich hun e-bost neu FTP. Micro keylogger peidio â chadw eich data sydd wedi cyflwyno'i hun ac mae'n ddiogel iawn o fewn eich rheolaeth. Argymhellir micro keylogger iawn ar gyfer y gwerthwyr oherwydd mae'n braidd yn anodd cael gafael arno yn y cyfrifiadur wedi'i osod. Mae hyn oherwydd mae micro keylogger yn cuddio ei hun o'r holl leoliadau megis bwrdd gwaith, bar tasgau, panel rheoli rhaglenni. Mae'n gweithio'n dawel ac nid yw'n effeithio perfformiad eich system.

>>>Ar gyfer Mac, Aobo Keylogger ar gyfer Mac yn ddewis diogel a dibynadwy!

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion