MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Sut i amddiffyn eich plentyn rhag rhyngrwyd barus?

Y dyddiau hyn, rhieni yn ymwybodol iawn am eu plant yn defnyddio'r rhyngrwyd. Ceir llawer o ysglyfaethwyr grwydrol o gwmpas y rhyngrwyd a gwneud plant fel eu dioddefwyr. Mae rhieni eisiau cadw eu plant o'r hyn man-eaters, ond ni all fod yno ar gyfer eu plant bob amser. Mae'r rhyngrwyd wedi ei ochr da a drwg. Mae mae'n dibynnu ar ba ochr yr ydym yn dewis.

Mae'r rhyngrwyd yn cynnwys pethau y dylai yn agored i blant. mewn ffaith, dylai pethau hyn yn agored i unrhyw un. Mae'n ddyletswydd sylfaenol y rhieni i gymryd rhai camau difrifol i achub eu plant rhag tarfu enfawr hwn.

Y broblem fwyaf cyffredin gyda phlant yw orddefnyddio'r y rhyngrwyd, Felly nid dangos mewn ysgolion a chael graddau gwael.

Mae meddalwedd rheolaeth gan rieni rhieni sy'n eu defnyddio i amddiffyn eu plant rhag gweithgareddau rhyngrwyd ofnadwy. I helpu i warchod ni ac ein teulu, Micro Keylogger yn un o y meddalwedd gorau rheolaeth gan rieni. Mae'n meddalwedd sy'n hawdd gallwch chi osod ar eich cyfrifiadur neu gyfrifiadur personol eich plentyn. Mae'r meddalwedd hwn yn gwneud y gweithgareddau canlynol:

  • Rwystro'r rhaglen rhyngrwyd: Ei fod yn rheoli mynediad at raglenni penodol ar y rhyngrwyd fel e-bost, sgwrsio, rhannu ffeiliau, ac ati.
  • Hidlo'r rhyngrwyd: Mae ei gadael i chi ddewis gwefannau penodol dim ond eich bod am i'ch plentyn i weld.
  • Monitro rhyngrwyd: Mae'n monitro popeth a wna'r eich plentyn ar y rhyngrwyd.

Gallai rhieni orfod poeni am un pryder mawr; dylent wneud yn siŵr nid yw eu plant yn analluogi y cyfyngiadau y feddalwedd Rheolaeth gan rieni. Gallant hefyd ddewis y grŵp gofal mewn rhaglen feddalwedd sy'n cyfateb mewn gwirionedd eu dealltwriaeth o'r cynnwys diogel. I lawer o rieni, meddalwedd y rhyngrwyd rheolaeth gan rieni wedi profi i fod yr unig ffordd i ganiatáu i'w plant i ddefnyddio'r rhyngrwyd heb boeni.

Gobeithio Mae erthygl hon wedi eich helpu i ganfod yr arferion gorau ym maes amddiffyn plant. Fod yn ddiogel ac amddiffyn eich plant!

Cael eich awr Keylogger Micro!

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion