MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Dylai yr ysbïo eich priod gyda meddalwedd gwyliadwriaeth PC?

Meddalwedd gwyliadwriaeth PC Mae wedi rhoi llawer o bobl ’ s meddyliau gartrefol, neu helpu i ddianc berthynas wael â chydwybod glir. Nid oes dim yn fwy anodd i reoli yn y byd na berthynas a pan ydych yn amau infidelity, Gall bywyd fod bron yn annioddefol. Gall llawer o syniadau ar draws eich meddwl fel y mae chi gnoi cil ar sut i fynd at wraidd y mater.

Mae llawer o bobl yn cael y teimlad uchod pan fyddant yn awyddus i wybod a yw eu priod diogi yw iddynt neu beidio. Ond dylai Rydym yn ysbïo ein priod gyda meddalwedd gwyliadwriaeth PC? Neu mewn geiriau eraill, a yw'n cyfreithiol neu i beidio â gweld eich priod? Cyn ateb y cwestiwn rhestredig, Dylai ein ffigur yn dadlau am y materion isod.

Gweld ar y priod – goblygiadau moesegol ac agweddau cyfreithiol?

Gall llawer a dywedwyd am foeseg gan ddefnyddio Meddalwedd gwyliadwriaeth PC i ddal priod twyllo. Er bod y moeseg yn amheus, y gwir gwestiwn yw sut twyllo moesegol yn? Wouldn ’ t y byddai'n chwerthinllyd i rywun honni fod spying yn anfoesegol dim ond i gael eu dal twyllo ar eu priod. Byddai'n achos clasurol y pot a galw y tegell yn ddu. Os ydych yn defnyddio y Meddalwedd gwyliadwriaeth PC a gwelwch eich bod yn rhy paranoiaidd yna cyfan y mae angen ichi ei wneud yw ei ddadosod ac yn mynd ymlaen â'ch bywyd yn fodlon bod eich priod gwichlyd lân.

Y dadansoddiad uchod yn ymddangos yn rhesymol, Fodd bynnag, eu bod yn anwybyddu'r un peth: Mae'n anghyfreithlon i ddefnyddio meddalwedd spy ysbïwyr priod heb ef neu ei wybod waeth ichi ddefnyddio meddalwedd spy PC neu eraill. Felly, Spying ar eich priod yn fwy tebygol o dorri'r gyfraith eich brodorol ond nid yw goblygiadau moesegol yn unig.

Gallwch ddefnyddio Meddalwedd spy PC fel Micro Keylogger a mwy o bethau na chi yn meddwl.

Unwaith eich bod yn gosod y cais ar y cyfrifiadur targed, Mae'n gwbl anweledig ac na ellir ystyried o'r ddewislen cychwyn, bar tasgau, bwrdd gwaith, panel rheoli, rhestr o'r prosesau, msconfig cychwyn rhestr a llawer eraill yn gosod y byddai rhywun gydag ychydig o dechnoleg sgiliau meddwl i edrych.

Mae llawer o keyloggers yn gwneud gwaith ofnadwy o ddal trawiadau ond hyn meddalwedd gwyliadwriaeth PC gwneud gwaith rhagorol. Allan o nifer o geisiadau yn cael eu profi, hwn un berfformio orau ac yn cofnodi bysellau gyda 100% cywirdeb.

Unwaith eich bod yn gosod y cais, Mae'n lansio gyda bob cychwyn Windows ac yn rhedeg yn dawel yn y cefndir. Dim ond cicio yn ôl a gadewch iddo wneud ei peth. Rhywfaint o'r data a gipiwyd gan y cais hwn yn cynnwys:

  • Facebook enwau defnyddwyr a chyfrineiriau
  • Gmail enwau defnyddwyr a chyfrineiriau
  • Gêm a chyfrineiriau eraill wefan
  • Manylion e-bost a sgwrs Negeseua GWIB
  • Sgrinluniau cyfnodol y bwrdd gwaith
  • Chwarae gemau a llawer mwy

Bydd log mynediad yn dibynnu ar y ffurfweddiad yn ystod gosod. Gallwch naill ai gael gafael ar y cofnodion drwy FTP, neu gall y cais eu hanfon at y cyfeiriad e-bost a nodwch.

Mae llawer o bobl yn canfod eu hunain mewn amgylchiadau anodd ac ni waeth pa mor galed y maent yn ymdrechu, gallant yn syml ’ t gael at y gwir. Meddalwedd gwyliadwriaeth PC Gall roi i chi y gallu i ddiogelu eich diogelwch plant ar-lein, pam? Oherwydd nad yw'n gall monitro dim ond popeth a wnânt ar y cyfrifiadur, ond gall hefyd gyfyngu ar y defnydd o'r we a app ar y cyfrifiadur. Gallwch ychwanegu unrhyw wefannau i chynaliadwy i atal eich plant rhag ymweld â safleoedd. Mae cais hefyd yn ddefnyddiol fel meddalwedd rheolaeth gan rieni. Bob tro y plentyn yn mynd ar-lein, yn cael eu hamlygu i'r risgiau mawr ac mae angen eu cymryd i'w hamddiffyn rhagofalon. Defnyddio y cais hwn i fonitro ac i gyfyngu ar yr hyn y mae eich plant yn ei wneud ar-lein.

Yn olaf, Mae'n werth sôn am y Meddalwedd gwyliadwriaeth PC Nid yw'n gyfyngedig i warchod eich plant ar-lein. Nodweddion hefyd handi os mae angen ichi fonitro eich gweithiwr ’ s gweithgareddau ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio i fonitro'r hyn y mae eich staff yn ei wneud ar-lein a sicrhau cynhyrchiant mwyaf posibl. Am fwy o wybodaeth, gweler Micro Keylogger.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion