MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Mae'n bosibl i Spy ar weithgareddau cyfrifiadur heb fynediad corfforol?

Nid yw'n dda iawn i SPY ar rywun ’ s cyfrifiadur neu weithgareddau symudol. Fyddwn i ddim yn teimlo'n dda yw naill ai i wybod bod rhywun spying ar eich gweithgareddau. Fodd bynnag, ceir rhai eithriadau lle mae angen monitro ei gweithwyr y cyflogwr’ gweithgareddau a hefyd os ydych, fel rhiant, angen i reoli beth y dylai eich plant yn ei wneud ar eu cyfrifiadur a dyfeisiau symudol.

Bu cynnydd yn y nifer o gwmnïau spying sydd wedi eu dyfeisiau monitro eich gweithgareddau gan dwy ffordd magjor: hynny yw, gorfforol yn gosod y meddalwedd spy ar eich cyfrifiadur, neu spying eich gweithgareddau drwy osod o bell a natur gwylio o bell.

Felly mae'n bosibl iawn ysbïwyr gweithgareddau cyfrifiadur drwy ddefnyddio o bell ac nid oes angen chi i gael gafael ar y ddyfais yn gorfforol. Ar gyfer Micro Keylogger, maent osod eu meddalwedd drwy fynediad corfforol. Cyn symud ymlaen gyda'r broses gosod, Mae'n beth da i ddweud wrth y person yr hoffech eu gweld ar eich bwriad. Yn yr achos hwn, Mae'r micro Keylogger yn canolbwyntio llawer ar fonitro gweithgareddau i'r gweithwyr ac i'r plant. Fel arfer yn olrhain neu spying ar rhywun heb eu gwybodaeth yn cael eu hystyried fel ffordd o Ymddiriedolaeth eu treisio. Mae'n bwysig felly ystyried holl gostau cymdeithasol yn cymryd rhan cyn y gallwch fwrw ymlaen â spying.

Os ydych yn chwilio i Monitor cyfrifiadur’ gweithgareddau heb orfod cael gafael arno, Ceir tri cham mawr y mae angen i chi gymryd felly eich bod yn gallu monitro. Ymhlith y camau hyn dri:

1. Penderfynu beth yr hoffech ei weld yn ysbïo ar a oes angen

Fel yr ydych yn spying ar eich cyflogeion/plant, Mae hefyd angen i chi roi iddynt eu preifatrwydd. Mae'n bwysig felly fod yn sicr o'r union beth ydych am ysbïo. Gormod Gellir olrhain esgor ar broblemau cyfreithiol. Fe'ch cynghorir i gadw eich olrhain yn fach iawn er mwyn osgoi unrhyw gymhlethdod y gall Bop yn ddiweddarach. Yn y bôn, monitro gweithgareddau yn bennaf rhannu'n dri chategori. O'r categorïau hyn, Gallwch gael gwybod beth yr ydych yn chwilio am. Yn y tri chategori hyn;

  • Gwyliwch allan am rai gweithgaredd
    Mae'r categori hwn yn berthnasol pan ydych nid wirioneddol yn poeni sut y mae y person yn defnyddio dyfais cyhyd ag y dilynir y rheolau. Er enghraifft, hoffech chi fonitro os bydd cyflogai yn ymweld â safleoedd cymdeithasol yn ystod oriau gwaith, neu hoffech chi ysbïo ar eich kid hynny nad ydynt yn ymweld â safleoedd oedolion. Mewn sefyllfa o'r fath, Nid yw spying yn wirioneddol angenrheidiol; yn lle hynny, Gallwch ddefnyddio'r dechneg hidlo.
  • Ysbïo ar holl weithgarwch wneud cais penodol i mewn
    Cyflogwyr a rhieni eisiau ysbïo ar apps penodol yn hytrach nag ar y ddyfais cyfan, Gallwch ddewis ar gyfer monitro dewisol a llawer o spy meddalwedd yr opsiwn hwn.
  • Spying gweithgareddau ar bob cais
    Mae hyn yn cynnwys monitro popeth mae rhywun yn gwneud gan gynnwys logiau sgwrsio, neu gadw tabiau caeodd gan gyflogai os ydych yn meddwl efallai y bydd ymddygiad anarferol.

2. Dewis y meddalwedd iawn

Unwaith yr ydych wedi nodi beth yr hoffech ei weld yn ysbïo ar, nawr, gallwch ddewis sy'n y feddalwedd gywir i chi. Argymhellaf y byddwch yn ymweld â Keylogger micro ar gyfer cyfrifiadur ac Aobo keylogger ar gyfer Mac ar gyfer yr opsiynau o feddalwedd spying gwahanol i ddewis o'u plith.

3. Cadwch i'r trac y person a oedd yn eich spying

Ar ôl gosod, Cymer micro Keylogger sgrinluniau yn ogystal ag anfon negeseuon preifat at yr e-bost penodol. Gyda'r math hwn o wybodaeth, Mae'n hawdd i olrhain hyn eich cyflogwyr a/neu eu plant yn ei wneud. Dylai fod rhywbeth wedi'i wneud yn anghywir, byddwch yn gallu i alw arnynt gyda'r dystiolaeth a roddir.

Yn y bôn, spying fel rhywun efallai na fydd y peth cywir i'w wneud; Mae'n helpu rhieni a'r cyflogwyr. Ar gyfer cyflogwyr, Mae gwelliant mewn cynhyrchiant cyffredinol y cwmni ac ar gyfer y plant, maent yn tyfu gan wybod yr hawl a'r anghywir felly maent yn dysgu i fod yn gyfrifol o eu plentyndod.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion