MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Dadorchuddio weithgarwch cyfrifiadur gyda cipio allweddol yn ysgafn

Cipio allweddol yn fath o feddalwedd logio trawiad bysell, a elwir yn keylogger. Meddalwedd cipio allweddol – Trawiad bysell chofnodydd cofnodion pob trawiad bysell teipio, hyd yn oed y cymeriadau cudd fel cyfrineiriau, sgyrsiau, ymweld â gwefan, rhaglen gweithgareddau a llawer mwy.

Gyda'r cyfrifiadur cipio allweddol, daw'n dasg diymhongar o fonitro a datgelu y gweithgaredd defnyddiwr penodol y cyfrifiadur. Gall eich ysgafn yn dadorchuddio y gweithgaredd sy'n digwydd tra aren chi ’ t bresennol gyda gosod syml o ddal allweddol, Gall sgyrsiau rhwydweithio cymdeithasol hyd yn oed yn cael eu cofnodi. Gall cronni pob un o'r rhain tra gall dawel eich meddwl mai chi fydd yr unig berson sy'n gwybod yr anweledig, cynnil cipio allweddol meddalwedd – Trawiad bysell chofnodydd yn bresennol ac yn rhedeg ar y cyfrifiadur.

Pam Cipio allweddol – Micro Keylogger?

Efallai y credwch ei fod ’ s nid o reidrwydd yn ymddangos yn amlwg pam y byddai angen chi mewn gwirionedd i fynd i eithafol o osod cipio allweddol ar eich cyfrifiadur, ond mewn gwirionedd, Mae digonedd o rhesymau pwysig pam y mae angen ichi cipio allweddol meddalwedd.

Cipio allweddol Amlygiadau twyllo priod

Os ydych yn amau bod eich priod yn gweithredu mewn ffordd amheus er bod pwy sy'n defnyddio cyfrifiadur, a cipio allweddol Gall fod yn hynod ddefnyddiol i ddatgelu pam yn union y maent yn ymddangos mor gyfrinachgar. Efallai yr oedd yn berthnasol i bwy maent yn siarad ar-lein, neu pam mae nhw'n gyson yn dileu eu hanes pori. Tystiolaeth o briod ’ s infidelity a bydd yn cael ei chasglu yn yr amgylchiadau hyn, neu fel arall, Gellir rhoi eich meddwl yn gyfforddus ynghylch eu cyfrinachau ar-lein gyda cipio allweddol.

Cipio allweddol Sicrhau diogelwch plant ar-lein

Fel arall, Efallai eich bod yn rhiant sydd yn poeni am ddiogelwch eich plentyn tra maent yn pori ar-lein. Mae ysglyfaethwyr sy'n Mae eich plentyn yn gwneud cysylltiad â efallai yn ymguddio mewn llawer o ardaloedd y byd rhyngrwyd, hynny ar gyfer eich hun tawelwch meddwl ac i sicrhau diogelwch mwyaf ar gyfer eich plentyn, a cipio allweddol Gall fod yn ddarn hanfodol o'r feddalwedd Rheolaeth gan rieni a all weithredu i osgoi unrhyw beryglon ar unwaith.

Cipio allweddol Facilits monitro cyflogeion

Os ydych yn gyflogwr sydd amheuon y gall eich cyflogeion yn manteisio ar eu cyfleusterau i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngrwyd y dylent ei wneud nid yn amser gwaith, neu eu bod yn rhannu'r gyfrinachol, gysylltiedig â gwaith gwybodaeth ag eraill ar-lein, a cipio allweddol Efallai fod y ffordd orau i ddarganfod ychydig pa weithgarwch union yn cael eu cynnal ar eu cyfrifiaduron.

Cliciwch yma ar gyfer monitro gweithwyr gorau ar gyfer Mac OS X – Easemon ar gyfer Mac!

Fel y ffaith na all neb fod yn bresennol ar bob dydd i fonitro gweithgareddau manwl sy'n digwydd ar y cyfrifiadur, Felly pam na Gadewch cipio allweddol sy'n gweithredu fel eich llygaid ac mae clustiau yn wneud hyn i chi fel y rhed yn dawel yn y cefndir?

Llwytho i lawr am ddim Keylogger – Gael copi am ddim o'r Cipio allweddol arni yn awr!

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , , , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion