MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Llwytho i lawr am ddim Keylogger

Fel offer spy cyfrifiadur bach, keyloggers yn defnyddio mwy a mwy cyffredin am bobl yn eu bywyd bob dydd yn y rhyngrwyd. Yn ôl y newyddion bod myfyriwr Ambler Deml yn gobeithio gwella ei record academaidd, ond gorffennodd â chofnod troseddol drwy ddefnyddio lawrlwytho am ddim keylogger yn hytrach.

Kim a oedd gymeriadau'r stori hon, myfyriwr ym Mhrifysgol Deml ’ s Ambler campws, defnyddio llwytho i lawr am ddim keylogger i gofnodi cyfrifiadur trawiadau gan ei athro, ac yna y dysgodd sut i gael mynediad at y system gyfrifiadurol Prifysgol Temple a bol ar ei raddau.

Dywedodd Kim yn gweld y system gyda help keylogger a gwella ei record yn ystod y gwanwyn 2011 Semester ac uwchraddio ei hun A minws. Ond daliodd ei athrawon cyn gynted pan aethant i fewngofnodi i'r system er mwyn rhoi graddau gwirioneddol. Roedd rhai ohonynt wedi sylwi ar yno anghywir gradd eisoes wedi ei deipio yn. Yna maent yn cychwyn ymchwiliad ac yn olrhain y cyfeiriad IP i weld sydd wedi ei wneud, ac arweiniodd hwy i'r diffynnydd, Kim. He pleaded guilty to a charge of record tampering on Feb. 7eg a gafwyd prawf dwy flynedd, a $300 iawn a 48 oriau gwasanaeth cymunedol. Tra roedd Kim yn gobeithio atal ei hun rhag methu tu allan i'r ysgol, wedi ei weithredoedd o ddefnyddio llwytho i lawr am ddim keylogger gotten iddo gicio allan.

Mae hwn yn un y cynrychiolydd ond enghreifftiau negyddol o ymgeisio keylogger yn rhad ac am ddim llwytho i lawr. llwytho i lawr am ddim keylogger Mae dim ond darn o monitro rhaglen sef y gallu i gofnodi trawiadau a chyfrineiriau, Mae dim ond darn o monitro rhaglen sef y gallu i gofnodi trawiadau a chyfrineiriau, some of them even capture screenshots. Yna sut mae'n gallu gwneud pobl yn y carchar? Mae'n dibynnu ar sut y mae pobl yn ei ddefnyddio. Yn cael eu defnyddio ar gyfer anghyfreithlon, mewn gwirionedd, Mae lawrlwytho am ddim keylogger yn chwarae rôl hanfodol mewn rheolaeth gan rieni, cyflogai monitro monitro cyfrifiadur personol yn ogystal. Er y byddai rheolwyr busnes yn hoffi i gadw llygad ar y statws gwaith eu gweithwyr yn ystod oriau swyddfa, a llwytho i lawr am ddim keylogger yn bennaf gwerthfawr yn y gweithleoedd. Gall llwytho i lawr am ddim keylogger yn helpu cwmnïau i ddilyn y gweithgareddau eu gweithwyr, fel y gall rheolwyr busnes gymryd camau pwysig erbyn unrhyw weithgarwch anghyfreithlon cyn iddo ddod yn fygythiad i'r cwmni. llwytho i lawr am ddim keylogger Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer rhieni i olrhain eu plant’ gweithgaredd ar y cyfrifiadur cartref a gwarchod eu plant rhag ysglyfaethwyr ar-lein. Heblaw am hynny ’ s hefyd yn bosibl i ddefnyddio llwytho i lawr am ddim keylogger i fonitro eich priod ’ gweithgareddau s os oes gennych unrhyw amheuaeth bod ef neu hi yn cael fater.

Y technoleg yn ein bywyd yn haws ac yn fwy llawen heddiw. Fodd bynnag, Mae hyn yn dibynnu ar sut yr ydym yn manteisio ar ei. Yn union fel y lawrlwytho am ddim keylogger meddalwedd, Mae'n ein helpu ni, yn ogystal mae'n difetha pobl.

Taith am ddim Keylogger Microprynu Micro keylogger

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion