MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Atal y caethiwed Rhyngrwyd gyda meddalwedd PC monitro

Mae'r rhyngrwyd yn barod gyda ddigonedd o adnoddau sy'n ennill yn gyfle anhygoel i bobl ledled y byd i ddysgu a rhannu, Fodd bynnag, Fe'i defnyddir mwy i ddiddanu na dysgu. Yn ôl arolwg diweddar, y rhyngrwyd hefyd yn cael ei ystyried fel ffactor sy'n cyfrannu ac yn denu llawer o bobl i ddefnyddio eu cyfrifiaduron ar gyfer gweithgareddau hamdden, arbennig ar gyfer plant ifanc. Bodoli yn ddull ymarferol ac effeithlon ar y broblem hon – gan ddefnyddio y meddalwedd monitro PC ar y targed PC.

Mae llawer o bobl yn don ’ t yn credu bod angen iddynt osod y meddalwedd monitro PC ar eu cyfrifiaduron os ydynt yn dymuno atal y rhyngrwyd mae caethiwed neu helpu pobl yn treulio llai o amser yn chwarae ar y cyfrifiadur, oherwydd mae'r rhan fwyaf ohonynt yn credu ei bod yn rhy drafferthus i osod a defnyddio cyfrifiadur a monitro meddalwedd ar y cyfrifiadur a gallant ’ t ffigur allan os oes meddalwedd monitro ar gyfer PC yn ddiogel ac yn lân. Ystyried y sefyllfaoedd hyn, Mae llawer o bobl yn rhoi'r gorau i chwilio am yr hawl meddalwedd monitro PC ar-lein.

Micro Keylogger yw meddalwedd monitro ar gyfer PC a hawdd yw gosod ar darged PC i nid yn unig fonitro a chofnodi pob trawiadau a chyfrineiriau wedi'u teipio yn y bôn, ymweld â gwefannau, cais a ddefnyddir ond hefyd i rwystro unrhyw wefannau amhriodol neu geisiadau. Mae'n gweithio dda yn helpu pobl i osgoi y caethiwed rhyngrwyd. Yn amlwg, dibyniaeth ar-lein megis gamblo, pornograffi, siopa a chwarae gemau wedi wedi fwyfwy yn taro y pennawd gyda datblygiad cyflym y rhyngrwyd. Fel y mwyaf proffesiynol meddalwedd monitro PC, Mae micro Keylogger yn darparu monitro gwbl ddiogel ar gyfer pob defnyddiwr, cadw golwg ar holl bethau sy'n gwneud dim ond fymryn ar y cyfrifiadur targed, a gwaith awtomatig i eich helpu i atal y caethiwed rhyngrwyd. Felly sut mae'r meddalwedd monitro ar gyfer PC yn helpu i osgoi y caethiwed rhyngrwyd?

Yn gyntaf, hyn meddalwedd monitro PC gallu cofnodi bron popeth ar y targed PC, gan gynnwys nifer o weithgareddau cyffredin ar-lein fel gwylio gwybodaeth porn, treulio gormod o amser yn chwarae gemau a mwy. Mae'r meddalwedd hwn yn helpu chi i wybod pa wefannau yr ymweliad union defnyddwyr, y byddant yn aml yn sgwrsio, beth fel arfer byddant yn sgwrsio ar y rhyngrwyd. Er enghraifft, Gellir caniatáu rhieni i fonitro os oedd eu plentyn yn gweld unrhyw wybodaeth amhriodol ar-lein drwy osod y meddalwedd ar y cyfrifiadur, Felly gallwch roi cynnig ar chwilio am ffyrdd i helpu cyn gynted ag y gwelwch ganddynt yn gaeth rhyngrwyd.

Ar ben hynny, y meddalwedd monitro PC hefyd yn cynnig nodweddion blocio pwerus i reoli mynediad i'r rhyngrwyd. "Pornography is becoming so prevalent on the Internet that it is now difficult to avoid unwanted exposure, and this makes cybersex addiction more likely." said Dr. Kimberly S Young, Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan ar gyfer dibyniaeth ar-lein. Meddalwedd monitro PC yn y feddalwedd Rheolaeth gan rieni gorau a dim ond gall eich helpu chi bloc gwefannau porn gan ychwanegu'r URLs neu allweddeiriau y gwefannau amhriodol i y chynaliadwy. Gan y ffordd hon, Bydd plant yn bell i ffwrdd o bornograffi pan maent yn syrffio'r rhyngrwyd.

yn ychwanegol, Caethiwed gêm rhyngrwyd broblem amlwg arall difrifol pan fydd pobl yn ar-lein. "Internet game addiction is rife among China’s youth," says Hong Kong’s Post bore De Tsieina. Ac hefyd y ffenomen hon yn amlwg ymysg y bobl ifanc o ardaloedd eraill os yr Orient, megis Japan, a Gweriniaeth Corea. Llawer o rieni yn pryderu am y broblem hon oherwydd wedi y caethiwed gêm rhyngrwyd yn effeithio ar lawer o blant’ iechyd corfforol a meddyliol. Y meddalwedd monitro PC rhwystro unrhyw geisiadau rhag rhedeg drwy ychwanegu ap at restr wahardd y meddalwedd, ac yna bydd yn atal y cais gêm o redeg pan fydd plant eisiau ei ddefnyddio y tro nesaf.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion