MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Trawiad bysell PC chofnodydd

Os ydych yn pryderu rhieni neu berchnogion busnes, Efallai y byddwch am wybod sut i amddiffyn eich hun a'ch teulu ar y rhyngrwyd, neu efallai y byddwch am i reoli cynnwys y mae eich plant neu weithwyr yn ymweld â hi ar y rhyngrwyd. Gallwch geisio llawer o ffyrdd i ddatrys y broblem hon. Yn ffodus, y Trawiad bysell PC chofnodydd bellach gall eich helpu i ddatrys eich problemau dan sylw yn llwyr. Ceir cymaint o wahanol fathau o Trawiad bysell PC chofnodydds y gallwch benderfynu a chofnodydd trawiad bysell PC dylech ddewis prin. Efallai y bydd eich amau a yw'n addas i mi? Pa swyddogaethau sydd wirioneddol angen mi? mewn ffaith, Ceir cymaint o ffactorau y mae angen ichi feddwl am. Dyma rhai y gallwch feddwl am i benderfynu pa PC Keylogger dylech ddewis.

  • Beth yw diben eich
    Rhaid i chi feddwl yn gyntaf am ba ddiben eich o ddefnyddio Trawiad bysell PC chofnodydd Mae. Ceir llawer o defnydd am chofnodydd trawiad bysell PC. Mae rhai yn ei ddefnyddio i fonitro a diogelu eu plant’ diogelwch ar y rhyngrwyd, Mae rhai yn ei ddefnyddio i weinyddu a chyfyngu ar eu gweithwyr ar-lein, Mae eraill yn defnyddio y keylogger i fonitro eu priod twyllo, a cheir llawer o ddibenion eraill hefyd fel y gall hacwyr yn ei ddefnyddio i ysbïo eraill’ cyfrifiadur neu rhywbeth arall. Dylech feddwl am yr hyn yr ydych am ei ddefnyddio ar gyfer, sy'n bwysig iawn i bawb.
  • Pa brif swyddogaethau y mae angen ichi
    Pan ydych yn dewis y pethau y dylech chi ei brynu, Dylech feddwl pa brif swyddogaethau y mae angen ichi. Dylech gael amlinelliad cyffredinol yn eich meddwl fel y dylid ei gofnodi pob trawiadau sy'n yn teipio ar y cyfrifiadur, neu y dylai helpu eich rhwystro rhai gwefannau anniogel neu porn awtomatig. Os ydych yn rhieni, Rhaid i chi fod yn bryderus iawn am eich plant’ gweithgareddau ar-lein. Mae'n debyg eich bod am ddewis keylogger nad all dim ond gall helpu chi fonitro eu holl weithgareddau ar-lein, ond mae hefyd eisiau rhwystro rhai gwefannau nad ydynt yn addas ar eu cyfer, neu efallai y byddwch am bennaf i rwystro rhai ceisiadau fel rhai gemau cyfrifiadur.
  • Sut y mae y Keylogger yn rhedeg
    Yn y diwedd, Dylech feddwl am sut y mae y keylogger yn rhedeg ar y cyfrifiadur, hefyd sydd yn y cwestiwn pwysicaf y mae'n rhaid i chi feddwl am. Bellach mae llawer o plant yn sensitif ynghylch rheolaeth gan rieni. Os ydynt yn gwybod yn eu monitro bob tro maent yn syrffio'r rhyngrwyd, Rhaid iddynt fod yn ddig iawn neu wrthryfela hyd yn oed. Felly mae'n angenrheidiol iawn i osod keylogger sy'n rhedeg yn y modd angen ei osgoi ar eich cyfrifiadur, fel na allant gael bod yn eu monitro.

Micro Keylogger Mae keylogger anweledig a grymus ar gyfer PC sy'n addas ar gyfer rheolaeth gan rieni, gweinyddu busnes ac ati. Mae tri "S" – Syml, Dawel, Diogel. Yn gyntaf, Mae'n syml i osod a defnyddio, ac mae'n rhedeg yn dawel y gall defnyddwyr y cyfrifiadur prin ei chael yn oherwydd bydd yn dangos nad eitemau wrth gychwyn. Gall ei monitro pwerus a blocio swyddogaethau yn wneud eich cyfrifiadur yn fwy diogel. Ni all dim ond yn cofnodi holl weithgareddau yn digwydd ar eich cyfrifiadur, ond hefyd gellir rhwystro unrhyw wefannau chi Mae don ’ t eisiau ymweld â, sy'n gallu eich gwneud yn fwy cyfleus i warchod eich plant, weinyddu eich gweithwyr. Os oes gennych ddiddordeb, Gallwch lawrlwytho treial am ddim un i gael cynnig arni.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion