MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Spying meddalwedd ar gyfer monitro gweithgarwch cyfrifiadur o bell

Spying meddalwedd wedi'u cynllunio i'ch helpu i gael gwybodaeth am bobl drwy gofnodi sut y mae'r dreulio amser ar y cyfrifiadur. Spying meddalwedd gall monitro gweithgarwch cyfrifiadur drwy gofnodi gweithgaredd defnyddwyr drwy trawiadau a sgrinluniau yn barhaus. Popeth mewnbynnau defnyddiwr drwy bysellfwrdd gan gynnwys gwefannau yr ymwelwyd â nhw, dogfennau wedi'u teipio, negeseuon mewn sgyrsiau ar-lein, a gellir cofnodi cyfrineiriau username hyd yn oed gan mwyaf pwerus meddalwedd spy o bell. Drwy rheoli o bell ydych chi'n gallu gweld cofnodi boncyffion o bell ar unrhyw gyfrifiadur. Micro Keylogger yw Roedd o'r fath yn uwch spying meddalwedd ar gyfer y system weithredu Windows sy'n gwneud spying â keylogger yn haws o lawer na drwy unrhyw un arall meddalwedd spy o bell.

Oes angen meddalwedd spying?

Cyn prynu unrhyw feddalwedd spying cyntaf dylech ofyn eich hun os mae angen ichi ei mewn gwirionedd. Dylai eich diffinio beth yw'r broblem a sut spying gellir ei drwsio. Ystyried holl ddewisiadau i spying yn ogystal cyn bwrw ymlaen. Spying nid allai fod yn ddewis da mewn rhai amgylchiadau. Er enghraifft, Os ydych yn bwriadu ysbïo ar eich ffrind, Dyweddi neu briod drwy osod meddalwedd keylogging o bell, Bydd yn rhaid ichi wneud yn siŵr bod nad yw hi ddod o hyd i amdano o gwbl. Mae hyn oherwydd y spying yn anfoesegol mewn amgylchiadau o'r fath gan nad oes gennych ganiatâd y person arall i fonitro eu gweithgarwch drwy meddalwedd spy o bell.

ar y llaw arall, Efallai byddwch wedi egluro yn benodol i'r defnyddiwr y ddyfais y mae ei gweithgarwch yn cael ei fonitro gyda meddalwedd keylogging o bell. Gall hyn ddigwydd rhag ofn y bydd mentrau busnes lle mae defnydd o'r cyfrifiadur ac eithrio at ddibenion Swyddfa yn heb ei awdurdodi. Mewn amgylchiadau o'r fath osod meddalwedd spy o bell ar gyfrifiaduron cwmni nid yw anfoesegol fel y bwriad yw cynyddu cynhyrchiant y gweithwyr.

Gellir dweud bod yr angen am spying a ei gyfiawnhad yn dibynnu i raddau helaeth ar natur y berthynas rhwng personau. Y berthynas lle mae un person yn rhagori ar un arall; fel rheolwr a'r isddeddfwriaeth, rhieni a phlant, Gallai hynny gyfiawnhau defnyddio meddalwedd spy o bell, oherwydd mewn achosion o'r fath spying na welir mor anfoesol ac yn tarfu preifatrwydd eraill. Tra bod lle roedd y ddau unigolyn yn rhan yn equal yn awdurdod, Er enghraifft cydweithwyr, ffrindiau, gŵr a gwraig ac ati. spying efallai y bydd yn gweld fel ymyriad preifatrwydd eraill ac felly ystyried anfoesegol.

Bwrw ymlaen â strategaeth orau

Unwaith yr ydych wedi deall y cyd-destun y sefyllfa ac wedi penderfynu yn unol â hynny a oes wir angen meddalwedd spy o bell, Dylech fwrw ymlaen gyda y strategaeth orau i gadw llygad ar y targed. Mae strategaeth orau yn golygu symud ymlaen yn ofalus felly dydw i ddim yn cael eu dal, a chwilio am ffordd gyfleus i fonitro o bell eich cyfrifiadur. Ddim nodweddion injan a rheoli o bell anweledig ymdaflu micro Keylogger yn gadael i chi fethu ar hynny heb ei gofnodi a darparu nodweddion gwych.

Graddau a natur y wybodaeth a darperir chi Mae hefyd yn bwysig iawn. Da meddalwedd spy o bell Dylai nid yn unig yn eich galluogi i fonitro eich cyfrifiadur o bell ond hefyd yn darparu gwybodaeth i'ch galluogi i dynnu casgliadau ystyrlon manwl i chi. Gyda Micro Keylogger ni fyddai gennych chi boeni am cyflawnrwydd a chywirdeb y wybodaeth. Ei injan logio trawiad bysell yn hynod fanwl ac yn rhoi manylion cynhwysfawr am y targed.

Unwaith rydych chi wedi cael y wybodaeth ofynnol gyda help meddalwedd spy o bell, Dylech feddwl am y dewisiadau posibl yn debygol o gael gwared ar y broblem. Bydd micro Keylogger yn dangos darlun cywir o'r hyn sy'n digwydd o'ch amgylch, ond bydd rhaid i chi benderfynu drosoch sut hoffech chi i ymateb i'r canlyniadau. Gall hyn gynnwys blocio y rhaglen neu'r cais sy'n peri y cam-drin (rhag ofn y bydd plant) neu leihau cynhyrchiant (rhag ofn y bydd gweithwyr). Yn ffodus gall Micro Keylogger hefyd eich helpu i gyflawni'r nodau hyn drwy brofi wefan a chymhwyso blocio opsiynau.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion