MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Poblogrwydd cynyddol meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd

Hyd at ychydig amser yn ôl, Nid oedd y rhan fwyaf o bobl yn gwybod am cymhleth meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd neu hyd yn oed angen i fod yn onest. Bellach Fodd bynnag, Mae yr amseroedd wedi newid. Y gwrth-feirws cyfartalog yw mwyach yn ddigon ar gyfer y byd bob amser cysylltiedig newydd yr ydym yn byw mewn.

Amddiffyn y math hwn o meddalwedd eu darparu yn wahanol iawn i ystafelloedd amddiffyn rhyngrwyd traddodiadol. Nid yn unig yw hyn yn rhoi eich amddiffyniad yn erbyn bygythiad y tu allan, ond mae hefyd yn rhoi pŵer chi drwy ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud yn siŵr bod eich ac eich plant yn cael eu hamddiffyn.

Llawer o fywydau wedi cael eu dinistrio oherwydd infidelity, ffaith sydd yn dod yn rhy gyffredin o lawer y dyddiau hyn. I fod yn siŵr nad yw eich partner yn twyllo chi neu i gadarnhau eich amheuon mae angen ichi o ansawdd uchel meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd ar eich ochr chi.

Meddalwedd hwn yw mwyach yn rhywbeth sy'n gofyn am radd mewn peirianneg i osod a rhedeg, mewn ffaith, Mae wedi esblygu i rywbeth sy'n ddigon hawdd i hyd yn oed y rhan fwyaf o dibrofiad defnyddwyr. Dim ond ei osod yn flaenau'ch dilyn hawdd i ddeall cyfarwyddiadau ac yr ydych yn dda i fynd.

Yna mae y meddalwedd yn y bôn yw popeth ar ei ben ei hun. Mae'n parhau i fod yn y cefndir ac nid yw'n cyhoeddi ei bresenoldeb hyd yn oed os ydych yn edrych yn benodol ar ei gyfer. Cadw y mae'n gweithio yn dawel o'r eiliad y mae'n gosod ac yn cadw anfon y wybodaeth awtomatig. Mae gennych opsiwn o fwydo eich cyfeiriad e-bost neu weinydd FTP a fydd yn derbyn yr holl wybodaeth.

Gall y wybodaeth hon yn cynnwys unrhyw un neu bob un o'r canlynol: cyfrineiriau, rhifau cyfrif banc, cofnod o holl wefannau sydd wedi bod yn ymweld â sgwrsio cofnodion. Y dewis o gymryd sgrinluniau gynifer o weithiau ag y dymunwch yn o bell hefyd yn aros gyda chi.

Y meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd wneud manteision na hynny. Y gallu i gadw llygad ar yr holl sy'n mynd ymlaen yn rhoi eich hyder y byddwch yn bresennol erioed i wneud yn siŵr bod eich plant nid wneud unrhyw dewisiadau anghywir nac yn disgyn i grafangau pedophiles ymguddio y we.

Mae'n hwn diogelwch meddwl bod y prif bwynt gwerthu meddalwedd hwn.

Sefyllfa arall lle mae'r meddalwedd hwn yn amlwg iawn yn y lle gwaith. Gall unrhyw a phob un o'r eich gweithfan yn cael ei fonitro bob amser gyda help meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd.

Y cynnydd mewn cynhyrchiant a byddwch yn gweld o ganlyniad i chwynnu allan unrhyw cyflogeion sy'n groes- cynhyrchiol bydd eich busnes yn uniongyrchol. A allwch hefyd sicrhau bod unrhyw un yn datgelu unrhyw wybodaeth sensitif i unrhyw un y tu allan i.

Holl wybodaeth a anfonir atoch ar sail ddyddiol heb hyd yn oed yn codi bys.

Fel y mae mwy a mwy o bobl wedi dechrau defnyddio meddalwedd hwn, Mae pobl yn ei chael manteision dibynadwy meddalwedd diogelwch y rhyngrwyd llawer mwy na'r costau ei. mewn ffaith, Mae'n rhyfeddol mor bell yr costau a gaffaelwyd y meddalwedd hwn yn dod i lawr.

Hefyd y meddalwedd ar gael i geisio am gyfnod byr am ddim cyn i chi benderfynu os ydych am wneud y prynu. Mae hyn yn helpu pobl gael dros rai o'r eu amharodrwydd cychwynnol neu glir unrhyw amheuon a allai fod ganddynt. Argymhellir eich bod yn cael syniad clir o beth yr ydych yn ei brynu cyn mewn gwirionedd diwedd yn talu amdano.

Mae yna nifer o resymau pam mae math hwn o feddalwedd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda phob diwrnod yn mynd heibio. mewn ffaith, yr unig beth sy'n gwneud imi feddwl tybed yw pam mwy a mwy o bobl yn peidio ei ddefnyddio eisoes.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion