MICRO KEYLOGGER

Micro Keylogger - Lawrlwytho Facebook Keylogger gorau

Cysylltwch â ni

Pam mae angen meddalwedd Spy Windows i'ch busnes

heddiw, Mae busnes yn dod yn eithaf cystadleuol yn ogystal ag yn gyfrinachgar. O ganlyniad, Mae dynion yn canolbwyntio'n bennaf ar gyfrinachedd cynhyrchiant a data gweithiwr i sicrhau bod eu don cystadleuwyr ’ t symud o'u blaenau. Fodd bynnag, oherwydd wrthdyniad ar-lein a rhwyddineb cyfathrebu ar-lein, Mae ’ s bob amser cyfle bod cwmnïau wedi ennill ’ t yn gallu i gyflawni eu nodau. Os ydych am wneud yn siŵr bod eich cwmni ’ enw da s a chynhyrchu yn rhagorol, Mae angen i chi Meddalwedd spy Windows gosod. Ers y gallwch ’ t gymryd risgiau drwy ddefnyddio keylogger ffynhonnell agored tila, Mae angen ichi bendant y gorau, sydd yn Micro Keylogger.

Mae micro Keylogger Windows 7 meddalwedd monitro sy'n cyfuno swyddogaethau keylogger a gwefan rhwystrwr ffenestri naid. Fel keylogger ffynhonnell agored, Mae'n cofnodi gyfrinachol trawiadau a chyfrineiriau wedi'u teipio ar y cyfrifiadur tra gynhyrchu logiau ar ymweld â safleoedd, defnyddio ceisiadau, a ffeiliau wedi'u llwytho i lawr. Hefyd mae'n crynhoi'r sgrinluniau ar adegau ydych chi'n gosod gan rwystro gwefannau a cheisiadau gan ddefnyddio URLs ac allweddeiriau. Mae pob un o'r nodweddion hyn a mwy yn gwneud y Meddalwedd spy Windows buddsoddiad mawr ar gyfer unrhyw gwmni.

I chi yn sicrhau ymhellach bod defnyddio y Micro Windows 7 meddalwedd monitro yn werth chweil, Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y cannoedd o gwmnïau 'n rhedeg ap elwa ohono.

Gall cwmnïau yn rhwystro gwefannau a gwastraffu amser

Fel y dymunwch i'ch gweithwyr i fod yn hynod o gynhyrchiol, y peth pwysicaf y mae angen ichi ei wneud yw eu hatal rhag gwastraffu eu hamser ar byrth hapchwarae, ceisiadau gwefannau a sgwrsio cyfryngau cymdeithasol. Rhwystro hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn cyflogi staff iau. Felly, hyd yn oed os byddwch efallai yn unigolyn drwg am ychydig, ei ’ s angenrheidiol a ddefnyddiwch y Meddalwedd spy Windows i rwystro o'r fath safleoedd a apps a help ichi gyrraedd nodau busnes.

Gall sefydliadau yn atal ysbïo corfforaethol

Ysbïo corfforaethol yn gyffredin iawn y dyddiau hyn. Gyd i dreiddio un cyflogai a'r holl eich cwmni ’ cyfrinachau s Gall orffen yn y gystadleuaeth ’ dwylo s. Felly, Mae angen i chi sicrhau bod unrhyw gyfnewid data heb ei awdurdodi yn digwydd. Gyda help Meddalwedd spy Windows fel Micro Keylogger, chi gallwch gadw llygad ar eich gweithwyr’ negeseuon e-bost a cheisiadau bloc hyd yn oed fel negeseuwyr. yn ychwanegol, sgrinluniau a gasglwyd gan hyn Meddalwedd spy Windows Bydd yn gweithredu fel prawf y cyflogai euog, Felly gall hawdd cymryd materion i Lys a galw eich hawliau.

Gall cwmnïau yn osgoi cael eu henw da digidol a difwyno

Roedd defnyddio aps heb ganiatâd neu gael gafael ar waith nad ydynt yn gysylltiedig â gall gwefannau oblygiadau mawr busnes. Ers hyn fel arfer yn dod â llyngyr a firysau, cyfleoedd yn y bydd eich systemau ddamwain neu eich cwmni ’ gwybodaeth bersonol s bydd ei datgelu. Os bydd y newyddion hyn yn cyrraedd eich cleientiaid, Gall eich kiss eu ffarwel. Fel arall, Os ydych yn don ’ t ddal y malware ar amser, Gall datblygwyr yn defnyddio eich gwybodaeth i redeg eich enw i lawr gwlad.

Ers Mae atal yn well na gwella yn yr achos hwn, ei ’ s bob amser yn well cael Keylogger Micro yn rhwystro rhai gwefannau a apps. yn ychwanegol, i ddarganfod a achosodd y llanastr hwn a heriwch boed yn fwriadol neu'n ddamweiniol, defnyddio hyn Meddalwedd spy Windows Gall fod yn ddefnyddiol iawn gan ei fod yn creu cofnodion o weithgareddau a trawiadau a wnaed gan bob defnyddiwr PC.

Gyda hyn Meddalwedd spy Windows, byddwch yn gallu cadw'r chwilio ar eich gweithwyr tra'n rhoi iddynt ymdeimlad o hwylustod a sicrhau iddynt am eich Ymddiriedolaeth. Felly, Don ’ t treulio diwrnod heb y meddalwedd hwn os ydych am fanteisio ar y manteision a nodwyd uchod. A allwch roi hwn Windows 7 fwrlwm y nodwedd treial am ddim yn defnyddio meddalwedd monitro, yna os ydych yn ei hoffi, Gallwch ei brynu am bris fforddiadwy a gwneud eich hun fel llawer o gwmnau blaenllaw cyn i chi. Felly, Don ’ t yn petruso cyn neidio mawr ar gyfer tyfu eich cwmni ac amddiffyn ei adnoddau.

Cael eich awr Keylogger Micro!

Tagiau: , ,

Categori: Canolfan Dysgu

Efallai y byddwch am gynhyrchion