ΜΙΚΡΟ KEYLOGGER

Micro Keylogger - καλύτερη λήψη Facebook Keylogger

Επικοινωνήστε μαζί μας

Should I Spy Your Spouse with PC Surveillance Software?

Λογισμικό επιτήρησης PC has put many people’s minds at ease or helped them escape a bad relationship with a clear conscience. Nothing is harder to manage in the world than a relationship and when you suspect infidelity, life can be almost unbearable. Many thoughts can cross your mind as you ponder how to get to the bottom of the matter.

Many people have the feeling above when they are eager to know whether their spouses is cheating them or not. But should we spy our spouse with PC surveillance software? Or in other words, is it legal or not to spy your spouse? Before we answer the listed question, we should figure out an argue about the issues below.

Spy on spouse – ethical implications and legal aspects?

Πολλά μπορεί και έχει ειπωθεί για την ηθική των χρησιμοποιώντας Λογισμικό επιτήρησης PC να πιάσει ένα εξαπατώντας σύζυγος. While the ethics are debatable, the real question is how ethical cheating is? Wouldn’t it be ridiculous for someone to claim that spying is unethical only to be caught cheating on their spouse. It would be a classic case of the pot calling the kettle black. If you use the Λογισμικό επιτήρησης PC and you discover that you were being overly paranoid then all you need to do is uninstall it and go on with your life content that your spouse is squeaky clean.

The above analysis seems reasonable, however, they ignored one thing: it is illegal to use spy software to spy the spouse without his or her knowing no matter you use PC spy software or others. Therefore, Spying on your spouse is more likely to break your native law but is not only an ethical implication.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Λογισμικό κατασκόπων PC like Micro Keylogger do more things than you think.

Once you install the application on the target computer, it is completely invisible and cannot be viewed from the start menu, task bar, desktop, control panel, list of processes, msconfig startup list and many other places that someone with a bit of tech skills would think to look.

Πολλά keyloggers κάνει μια φοβερή δουλειά συλλάβει πληκτρολογήσεις, αλλά αυτό λογισμικό επιτήρησης PC does a sterling job. Out of several applications tested, this one performed the best and recorded keystrokes with 100% accuracy.

Once you install the application, it launches with every Windows startup and runs silently in the background. Just kick back and let it do its thing. Some of the data captured by this application includes:

  • Facebook ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης
  • Gmail ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης
  • Παιχνίδι και άλλες ιστοσελίδα τους κωδικούς πρόσβασης σύνδεσης
  • IM chat και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λεπτομέρειες
  • Περιοδικές screenshots της επιφάνειας εργασίας
  • Παιχνιδιών που παίζονται και πολλά άλλα

Log access will depend on the configuration during installation. You can either access the logs via FTP or the application can send them to the email address you specify.

Many people find themselves in tough circumstances and no matter how hard they try, they simply can’t get to the truth. Λογισμικό επιτήρησης PC can give you the ability to protect your kids safety online, why? Because it can not only monitor everything they do on the PC, but also can restrict the web and app usage on the computer. You can add any websites to the Blacklist to stop your kids from visiting the sites. The application is also useful as parental control software. Every time a child goes online, they are exposed to great risks and precautions need to be taken to protect them. Use this application to monitor and restrict what your kids do online.

Finally, it worth mentioning that Λογισμικό επιτήρησης PC is not limited to protect your kids online. The features also come in handy in the event you need to monitor your employee’s online activities. You can use it to monitor what your staff does online and ensure maximum productivity. For more information see Micro Keylogger.

Πάρτε το Micro Keylogger σας τώρα!

Ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Κέντρο εκμάθησης

Προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν