ΜΙΚΡΟ KEYLOGGER

Micro Keylogger - Καλύτερη λήψη Keylogger στο Facebook

Επικοινωνήστε μαζί μας

Use Mac Keylogger to Monitor KidsEmail Activity

I would like to monitor my kidscomputer usage and emails as well as IM messages on their Mac computer. Can anyone help?

Why not have a try for Aobo Keylogger για Mac? Parents using this kind of software can keep a check on their children. Έτσι, they can deny their children’s access to the unwanted sites and other online activities that would harm their innocence. Children tend to be ignorant but parents are there to think about a healthy future for their wards and this software would help them better. It also helps parents to track the recent chat conversations that their children has had with any other person and the recent e-mails that have been exchanged so that parents can protect their kids in a quite secure way.

Πάρετε Micro Keylogger τώρα σου!

Ετικέτες: , , , , ,

Κατηγορία: Κέντρο εκμάθησης

Ίσως θα θέλατε προϊόντα