ΜΙΚΡΟ KEYLOGGER

Micro Keylogger - καλύτερη λήψη Facebook Keylogger

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται Windows λογισμικό κατασκόπων

Today, business is becoming quite competitive as well as secretive. As a result, businessmen mainly focus on employee productivity and data secrecy to ensure that their competitors don’t move ahead of them. However, due to online distraction and the ease of online communications, there’s always a chance that companies won’t be able to achieve their goals. If you want to make sure that your company’s reputation and production are exemplary, you need to have Windows λογισμικό κατασκόπων installed. Since you can’t take risks by using a mediocre open source keylogger, you definitely need the best, which is Micro Keylogger.

Micro Keylogger είναι Windows 7 monitoring software that combines the functions of a keylogger and a website blocker. As an open source keylogger, it secretly records keystrokes and passwords typed on the PC while generating logs on visited sites, used applications, and downloaded files. It also captures screenshots on intervals you set while blocking websites and applications using URLs and keywords. All of these features and more make this Windows λογισμικό κατασκόπων a great investment for any company.

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω σας ότι με την Micro Windows 7 monitoring software is worthwhile, read on to discover how the hundreds of companies running the app are benefiting from it.

Εταιρείες μπορεί να μπλοκάρει ιστοσελίδες χρονοβόρα

As you want your employees to be extremely productive, the most important thing you need to do is to stop them from wasting their time on gaming portals, social media websites and chatting applications. Blocking these is especially important if you have a younger staff employed. So, even if you may become the bad person for a while, it’s necessary that you use the Windows λογισμικό κατασκόπων to block such sites and apps and help you achieve business goals.

Οργανώσεις μπορεί να αποτρέψει την εταιρική κατασκοπεία

Corporate espionage is very common these days. All it takes to infiltrate one employee and all of your company’s secrets can end up in the competition’s hands. Therefore, you need to ensure that no unauthorized exchange of data is taking place. With the help of Windows λογισμικό κατασκόπων like Micro Keylogger, you can keep tabs on your employees’ emails and even block applications like messengers. In addition, screenshots captured by this Windows λογισμικό κατασκόπων will act as proof of the guilty employee, so you can easily take matters to court and demand your rights.

Εταιρείες μπορούν να αποφύγουν την ψηφιακή αμαύρωσαν τη φήμη τους

Using unauthorized apps or accessing non-work related websites can have major consequences on a business. Since these usually come with worms and viruses, chances are that your systems will crash or your company’s personal information will be leaked. If news of this reaches your clientele, you can kiss them goodbye. Otherwise, if you don’t catch the malware on time, its developers can use your information to run your name to the ground.

Since prevention is better than cure in this case, it’s always better to have Micro Keylogger block certain websites and apps. In addition, to find out who caused this mess and interrogate whether it was intentional or accidental, using this Windows λογισμικό κατασκόπων can be very helpful since it creates logs of the activities and keystrokes made by each PC user.

Με αυτό Windows λογισμικό κατασκόπων, you will be able to keep a lookout on your employees while giving them a sense of ease and ensuring them of your trust. Therefore, don’t spend a day without this software if you want to avail the aforementioned advantages. You can give this Windows 7 monitoring software a whirl using the free trial feature, then if you like it, you can purchase it for an affordable price and make it your own like many leading companies before you. So, don’t hesitate to take a major leap for growing your company and protecting its resources.

Πάρτε το Micro Keylogger σας τώρα!

Ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Κέντρο εκμάθησης

Προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν

Κατάσκοπος υπολογιστή

Γονικός έλεγχος

Κινητό κατάσκοπος