VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Is It Possible để gián điệp trên máy tính hoạt động mà không cần truy cập vật lý?

Nó không phải là thực sự tốt để gián điệp trên một ai đó ’ máy tính s hoặc các hoạt động điện thoại di động. Nó sẽ không cảm thấy tốt hoặc là để biết rằng có ai đó theo dõi hoạt động của bạn. Tuy nhiên có rất ít ngoại lệ theo đó người sử dụng lao động cần phải giám sát nhân viên của mình’ hoạt động và cũng có thể nếu bạn, là một phụ huynh, cần phải kiểm soát trẻ em của bạn nên làm gì trên máy tính và thiết bị di động của họ.

Đã có sự gia tăng trong số lượng các gián điệp công ty có các thiết bị giám sát hoạt động của bạn bằng cách magjor hai: Đó là, thể chất cài đặt phần mềm gián điệp trên máy tính của bạn, hoặc gián điệp của bạn hoạt động thông qua các cài đặt từ xa và xem từ xa thiên nhiên.

Nó là như vậy rất có thể để theo dõi hoạt động máy tính bằng cách sử dụng từ xa và bạn không cần phải truy cập vào các thiết bị về thể chất. Cho Micro Keylogger, họ cài đặt phần mềm của họ thông qua truy cập vật lý. Trước khi tiến trình cài đặt, nó là tốt để nói với những người bạn muốn gián điệp về ý định của bạn. Trong trường hợp này, Micro Keylogger tập trung nhiều vào Giám sát các hoạt động của các nhân viên và trẻ em. Theo dõi hoặc gián điệp trên một người nào đó mà không có kiến thức của họ thường được coi là một cách để vi phạm niềm tin của họ. Đó là do đó rất quan trọng để xem xét tất cả các chi phí xã hội liên quan đến trước khi bạn có thể tiến hành với gián điệp.

Nếu bạn đang tìm kiếm màn hình máy tính’ Các hoạt động mà không cần phải truy cập vào nó, có ba bước chính mà bạn cần phải thực hiện do đó bạn có thể theo dõi. Bao gồm các bước sau ba:

1. Xác định những gì bạn muốn để do thám và nếu nó là cần thiết

Càng nhiều càng tốt, bạn đang làm gián điệp trên nhân viên/trẻ em, bạn cũng cần phải cung cấp cho họ bảo mật của họ. Nó là như vậy, quan trọng để đảm bảo chính xác những gì bạn muốn để do thám. Theo dõi quá nhiều có thể đem lại những vấn đề pháp lý. Đó là khuyến khích để giữ theo dõi của bạn tối thiểu để tránh bất kỳ biến chứng có thể bật lên sau đó. Về cơ bản, Giám sát các hoạt động chủ yếu được nhóm lại thành ba loại. Từ các loại, bạn có thể biết những gì bạn đang tìm kiếm. Các loại ba;

  • Xem ra cho một số hoạt động
    Thể loại này được áp dụng khi bạn không thực sự chăm sóc như thế nào người sử dụng thiết bị được cung cấp miễn là các quy tắc thiết lập được theo sau. Ví dụ:, bạn muốn giám sát nếu một nhân viên truy cập các trang web xã hội trong giờ làm việc, hoặc bạn muốn gián điệp trên kid của bạn do đó họ không truy cập vào các trang web dành cho người lớn. Trong một tình huống, gián điệp là không thực sự cần thiết; thay vào đó, bạn có thể sử dụng bộ lọc kỹ thuật.
  • Gián điệp trên tất cả các hoạt động thực hiện trong một ứng dụng nhất định
    Sử dụng lao động và phụ huynh có thể muốn gián điệp trên ứng dụng cụ thể chứ không phải là toàn bộ thiết bị, bạn có thể chọn để chọn lựa theo dõi và nhiều phần mềm gián điệp có tùy chọn này.
  • Gián điệp hoạt động trên mỗi ứng dụng
    Điều này liên quan đến việc giám sát tất cả mọi thứ một người nào đó thực hiện bao gồm các bản ghi trò chuyện, hoặc giữ tabs đóng cửa bởi một nhân viên nếu bạn nghĩ rằng có thể có một hành vi bất thường.

2. Chọn đúng phần mềm

Một khi bạn đã xác định những gì bạn muốn gián điệp trên, bây giờ bạn có thể chọn được phần mềm phù hợp cho bạn. Tôi đề nghị bạn truy cập vào Micro Keylogger cho máy tínhAobo keylogger cho Mac cho các tùy chọn phần mềm gián điệp khác nhau để lựa chọn.

3. Theo dõi người bạn đã gián điệp

Sau khi cài đặt, Micro Keylogger sẽ đưa ảnh chụp màn hình cũng như gửi thư riêng cho email. Với các loại thông tin, nó rất dễ dàng để theo dõi những gì nhà tuyển dụng của bạn và/hoặc trẻ em đang lên. Nên có một cái gì đó sai thực hiện, Nên có một cái gì đó sai thực hiện.

Về cơ bản, gián điệp như ai đó có thể không là đúng để làm; nó giúp các bậc phụ huynh và các nhà tuyển dụng. Cho nhà tuyển dụng, đó là sự cải tiến năng suất tổng thể của công ty và cho trẻ em, họ phát triển hiểu biết quyền và sai vì vậy họ học cách chịu trách nhiệm từ thời thơ ấu của họ.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm