VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Theo dõi máy tính của bạn với phần mềm đăng nhập bàn phím

Bạn có biết những gì sẽ xảy ra trên PC nhà của bạn khi bạn đang đi? Hoặc bạn có muốn biết những gì con quý vị sử dụng máy tính gia đình cho khi bạn đang không ở nhà? Do đó, phần mềm đăng nhập bàn phím là điều cần thiết cho bạn để theo dõi của bạn sử dụng máy tính. Micro PC Keylogger là một vô hình bàn phím đăng nhập màn hình và máy ghi âm có thể được sử dụng để giám sát những gì xảy ra trên máy tính của bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì điều này phần mềm đăng nhập bàn phím có thể đăng nhập trên bàn phím.

Đăng nhập mật khẩu gõ

Các phần mềm đăng nhập bàn phím hoạt động trong chế độ ẩn và không thể phát hiện để đăng nhập tất cả các tổ hợp phím gõ trên bàn phím. Micro PC Keylogger là keylogger chỉ cung cấp mật khẩu đăng nhập các tính năng cho tất cả người dùng. Nó có thể đăng nhập tất cả các loại mật khẩu gõ trên bàn phím chẳng hạn như mật khẩu trò chơi, Facebook mật khẩu, Mật khẩu Yahoo và vv..

Đăng nhập ngay lập tức tin nhắn gõ

Các phần mềm đăng nhập bàn phím cũng có thể đăng nhập tin nhắn nhanh gõ trên bàn phím. Micro PC Keylogger ghi lại tất cả tin nhắn trò chuyện cuộc hội thoại trò chuyện đã nhập vào của bạn, Vì vậy, bạn có thể biết tất cả mọi thứ về những gì được nói chuyện trên máy PC.

Đăng nhập Chat Converstions gõ

Các phần mềm đăng nhập bàn phím cũng có thể đăng nhập và giám sát tất cả các cuộc hội thoại trò chuyện gõ trên bàn phím. Micro PC Keylogger ghi lại tất cả các cuộc hội thoại trò chuyện thực hiện trong iChat, MSN, MỤC TIÊU, Skype,Facebook và nhiều hơn nữa. Bởi vì các trò chuyện trên Internet là rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại của chúng tôi, với Micro PC Keylogger, bạn có thể dễ dàng theo dõi các trò chuyện mỗi bản ghi đã nhập.

Đăng nhập trang web truy cập đánh máy

Các phần mềm đăng nhập bàn phím cũng có thể đăng nhập trang web gõ trên bàn phím. Micro PC Keylogger ghi lại tất cả các trang web truy cập trong trình duyệt Safari, Firefox, Google Chrome. Nó sẽ ghi lại vị trí liên kết trang web tự động ngay cả các trang web không mở.

Micro PC Keylogger cũng ghi lại các tiêu đề, ngày và thời gian về tổ hợp phím, Vì vậy, bạn có thể biết thêm chi tiết rõ ràng về những người sử dụng máy tính của bạn và những gì họ sử dụng nó cho. Với Micro PC Keylogger chạy bí mật trên máy tính của bạn, bạn đã thêm vào an ninh, sao lưu, và kiểm soát để bảo vệ bản thân hoặc con cái của bạn khi bạn đang đi.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm