VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Keylogger miễn phí tải về

Như là công cụ gián điệp máy tính nhỏ, Keylogger được áp dụng phổ biến hơn và nhiều hơn nữa cho người dân trong đời sống Internet hàng ngày của họ. Theo những tin tức mà một sinh viên đền Ambler đã hy vọng để cải thiện hồ sơ học tập của mình, nhưng ông đã kết thúc với một hồ sơ tội phạm bằng cách sử dụng keylogger miễn phí tải về để thay thế.

Kim ai là nhân vật chính của câu chuyện này, một sinh viên tại Đại học Temple ’ s Ambler campus, sử dụng một keylogger miễn phí tải về để ghi lại các tổ hợp phím máy tính được thực hiện bởi giáo sư của mình, và sau đó ông học được làm thế nào để truy cập vào hệ thống máy tính của trường đại học Temple và vết sưng lên các lớp của mình.

Kim truy cập hệ thống với sự giúp đỡ của một Keylogger và cải thiện hồ sơ của mình trong mùa xuân 2011 học kỳ và nâng cấp mình để A trừ. Nhưng giáo sư của ông sớm bắt khi họ đã đi để đăng nhập vào hệ thống để đưa vào các lớp thực. Một số người trong số họ nhận thấy có sai lớp đã được nhập vào. Sau đó họ bắt đầu một cuộc điều tra và truy tìm địa chỉ IP để xem ai đã thực hiện nó, và nó đã dẫn họ đến bị đơn, Kim. He pleaded guilty to a charge of record tampering on Feb. 7th và nhận được một hai năm thời gian thử thách, một $300 tốt đẹp và 48 giờ phục vụ cộng đồng. Trong khi Kim đã hy vọng để ngăn chặn chính mình từ thất bại ra khỏi trường học, hành động của mình bằng cách sử dụng một keylogger miễn phí tải về đã nhận anh ta đá ra ngoài.

Đây là một trong những đại diện, nhưng các ví dụ tiêu cực của việc áp dụng keylogger miễn phí tải về. keylogger miễn phí tải về là chỉ một mảnh của giám sát chương trình có khả năng ghi lại các tổ hợp phím và mật khẩu, đăng nhập chat cuộc hội thoại và các trang web truy cập nhiều, some of them even capture screenshots. Sau đó làm thế nào nó có thể làm cho mọi người trong nhà tù? Nó phụ thuộc vào cách mọi người sử dụng nó. Thay vì được sử dụng bất hợp pháp, trên thực tế, keylogger miễn phí tải về đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát của cha mẹ, nhân viên giám sát giám sát máy tính cũng như cá nhân. Trong khi người quản lý doanh nghiệp muốn giữ một mắt trên tình trạng công việc của các nhân viên trong giờ văn phòng, một keylogger miễn phí tải về là giá trị chủ yếu ở các nơi làm việc. tải về miễn phí keylogger có thể hỗ trợ các công ty để thực hiện theo các hoạt động của các nhân viên, Vì vậy mà người quản lý doanh nghiệp có thể thực hiện các bước quan trọng chống lại bất kỳ hoạt động bất hợp pháp trước khi nó trở thành một mối đe dọa cho công ty. Keylogger tải về miễn phí này cũng hữu ích cho cha mẹ để theo dõi trẻ em của họ’ hoạt động trên máy tính gia đình và bảo vệ trẻ em của họ từ kẻ thù trực tuyến. Ngoài việc là nó ’ s cũng có thể sử dụng keylogger miễn phí tải về để theo dõi người phối ngẫu của bạn ’ s hoạt động nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ rằng anh ta hoặc cô ấy có một mối tình.

Công nghệ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và vui tươi nhiều hơn ngày hôm nay. Tuy nhiên, Điều này phụ thuộc vào cách thức chúng tôi tận dụng lợi thế của nó. Cũng giống như các Keylogger phần mềm miễn phí tải về, nó giúp chúng tôi, cũng như nó phá hủy mọi người.

Miễn phí Trail Micro Keyloggermua Micro keylogger

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm