VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Keylogger dùng thử miễn phí

Như tên của nó, Keylogger dùng thử miễn phí đó là một nguồn miễn phí các bản ghi tổ hợp phím vào một hệ thống máy tính cụ thể. Nhưng một thử nghiệm miễn phí keylogger không kết thúc có, nó cũng có thể theo dõi các trang web truy cập, chương trình truy cập, cuộc trò chuyện trong các sứ giả tức thì, và tìm kiếm hoàn thành trên Internet.

Như các tính năng ẩn giám sát, một Keylogger dùng thử miễn phí trở thành một công cụ cần thiết để phát hiện ra những dấu hiệu của ngoại tình mà lurk trong máy tính gia đình của bạn. Trong từ đơn giản, dùng thử miễn phí Keylogger hoàn hảo có thể giữ một bản ghi của gần như tất cả mọi thứ được thực hiện bởi đối tác của bạn với anh/cô ấy biết. Nếu bạn thực hiện một tìm kiếm cho keylogger dùng thử miễn phí để giám sát của người phối ngẫu gian lận, bạn sẽ sớm phát hiện ra có rất nhiều lựa chọn ra có sẵn cho bạn. Thật không may một số keylogger trực tuyến sẽ ít hơn thuận lợi hoặc thậm chí bao gồm phần mềm độc hại. Sau đó những gì làm cho một hoàn hảo Keylogger dùng thử miễn phí?

Miễn phí Trail Micro Keyloggermua Micro keylogger

Keylogger miễn phí thử nghiệm chạy ở chế độ ẩn đầy đủ

Perfect Keylogger dùng thử miễn phí được vô hình sau khi cấu hình. Người dùng khác trên máy tính sẽ không phát hiện Keylogger dùng thử miễn phí nếu bạn quét các tập tin tải về sau khi cài đặt.

Keylogger dùng thử miễn phí có thể ghi lại mật khẩu gõ

Mật khẩu có thể là một phần quan trọng của việc giám sát. Một thử nghiệm miễn phí Perfect Keylogger sẽ nắm bắt gõ mật khẩu, trong định dạng dấu sao hoặc vô hình, trên máy tính.

Keylogger dùng thử miễn phí giữ bản ghi của truy cập nhiều trang web

Lịch sử web có thể tiết lộ người dùng ’ s hành vi trên hệ thống windows đến một mức độ lớn. Một thử nghiệm miễn phí Perfect Keylogger đăng nhập lịch sử trang web trong trình duyệt web phổ biến.

Keylogger dùng thử miễn phí sẽ gửi ra các bản ghi cho việc kiểm tra từ xa

Khi bạn đã không có quyền truy cập vào máy tính windows mục tiêu, bạn có thể dựa vào các Keylogger dùng thử miễn phí để kiểm tra tất cả các bản ghi từ xa với email hoặc khác tài khoản trực tuyến.

Cài đặt Keylogger dùng thử miễn phí rất dễ dàng. Vì lý do rõ ràng, bạn cần phải cài đặt các phần mềm Keylogger khi vợ/chồng của bạn không phải là xung quanh thành phố. Micro Keylogger dùng thử miễn phí cung cấp cho bạn với một hotkey bí mật và đăng nhập mà chỉ có bạn sẽ biết. Vợ/chồng của bạn biết gì về keylogging phần mềm đã được cài đặt và họ sẽ không có ý tưởng rằng tất cả mọi thứ họ gõ được ghi lại.

Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng vợ/chồng của bạn ’ s chương trình biểu diễn bất thường hoặc ông/cô đã chi tiêu một số tiền quá nhiều thời gian trên máy tính gia đình của bạn gần đây. Mỗi lần bạn ghé qua để xem những gì họ đang làm, bạn được coi là một người phối ngẫu over-sensitive. Điều này làm cho bạn khẩn trương tự hỏi những gì họ đang lên – ngay cả những lo lắng trên infidelity nhập suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, nó sẽ là thời gian để bạn có thể áp dụng một Keylogger dùng thử miễn phí. Móng tay của bạn đối tác với infidelity trong khi thông tin đó keylogger thu thập một mình có thể được tốt, đủ.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm