VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Pháp lý & Sự riêng tư

Thông tin pháp lý

Bản tuyên bố pháp lý này tiết lộ thoả thuận pháp lý cho công ty cổ phần phần mềm MicroKeylogger tất cả các trang web.

Liệt kê dưới đây những vấn đề pháp lý liên quan đến phần mềm của chúng tôi và các nội dung khác của trang web, cũng như kinh doanh liên quan đến vấn đề.


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được phân phối và cấp phép trên một "như là” cơ sở và không bảo hành hoặc bảo lãnh của bất kỳ loại hứa bằng phần mềm MicroKeylogger. về hiệu suất của họ, độ tin cậy hoặc phù hợp với bất kỳ công việc nhất định. Trong trường hợp không có MicroKeylogger chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại của bất kỳ loại, tài chính, vật lý, tình cảm hay, mà có thể phát sinh từ việc sử dụng nó. Đó là bất hợp pháp để cài đặt phần mềm theo dõi trên máy tính bạn không sở hữu- và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho người sử dụng độc hại. MicroKeylogger phần mềm sẽ hỗ trợ thực thi pháp luật truy tố của người sử dụng lạm dụng các sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích độc hại.

SỰ RIÊNG TƯ
Chúng tôi đã không, sẽ không, và sẽ không bao giờ bán tên và email để "gửi thư rác” hoặc các bên. Sản phẩm MicroKeylogger Không thu thập bất kỳ thông tin từ máy tính của bạn khác với các thông tin cần thiết cho hoạt động thành công sản phẩm. Thông tin cá nhân của bạn được an toàn với chúng tôi.

HỖ TRỢ
Đó là chính sách của MicroKeylogger để cung cấp miễn phí E-mail dựa hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả khách hàng và chưa đăng ký.

VI PHẠM BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
MicroKeylogger sẽ có hành động pháp lý chống lại bất kỳ người dùng nào được tìm thấy pirating MicroKeylogger sản phẩm. Ngoài ra, MicroKeylogger sẽ báo cáo bất kỳ người dùng nào tìm thấy pirating các sản phẩm khác để phát triển các sản phẩm hoặc chăm sóc-môn.

BẢO VỆ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI
Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm MicroKeylogger bạn đồng ý không ngược, đảo ngược kỹ sư, Sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của nó cho những lý do của phát hiện nó nội bộ phương pháp hoặc tác phẩm. Để làm như vậy là một sự vi phạm về bảo vệ quyền tác giả của MicroKeylogger.

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Tất cả đồ họa, phần mềm, mẫu mã, và khác kỹ thuật số thông tin trên trang web này, cũng như các phần mềm phân phối qua Internet có bản quyền được bảo vệ và thuộc sở hữu của phần mềm MicroKeylogger. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung trang web, có thể là thông tin văn bản, mẫu mã, hoặc những gì bạn có, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho phép.

THỎA THUẬN
Bằng cách cài đặt, chạy, hoặc sử dụng bất kỳ MicroKeylogger sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý với các chính sách ở trên. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ thực hiện theo các chính sách MicroKeylogger tại tất cả các lần khi sử dụng một MicroKeylogger sản phẩm hay dịch vụ.

Chính sách bảo mật

Liệt kê dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi và các vấn đề liên quan đến bạn.


THƯ RÁC
MicroKeylogger.comc là, và sẽ luôn luôn, chống thư rác. Thư rác gửi thư sẽ không bao giờ được gửi từ các giải pháp phần mềm Spy-nếu bạn tìm thấy một thư rác gửi thư quảng bá sản phẩm của chúng tôi cho chúng tôi biết

CÔNG BỐ THÔNG TIN
MicroKeylogger.comc sẽ không bao giờ bán hoặc tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ ai. Bảo mật là quan trọng.

THU THẬP THÔNG TIN
Phần mềm MicroKeylogger sẽ chỉ thu thập thông tin cơ bản cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của khách hàng, và không có gì nhiều hơn. Chúng tôi không yêu cầu, hoặc thu thập, bất kỳ thông tin cá nhân của người dùng khi họ truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc thử phần mềm của chúng tôi. Giải pháp phần mềm gián điệp sẽ không bao giờ cố ý thu thập thông tin từ trẻ vị thành niên.