VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v1.78 phát hành

Micro Keylogger v1.78, một keylogger vô hình All-in-one, nhằm mang lại nhiều tốt hơn theo dõi kinh nghiệm để người sử dụng máy tính, được phát hành vào tháng tám 22, 2013.

Những gì ’ s mới trong Micro Keylogger v1.78?

  • Cải thiện tính năng phân phối email đăng nhập
  • Tối ưu hóa ảnh chụp màn hình chụp tính năng
  • Cải thiện các định dạng của báo cáo đăng nhập
  • Giảm việc sử dụng CPU và bộ nhớ
  • Cải thiện chương trình chống virus bỏ qua
  • Cải thiện an ninh
  • Cố định some lỗi

Micro Keylogger v1.78 cải thiện rất nhiều hiệu quả của nó trong máy tính spy, đặc biệt là trong trang web theo dõi, tải về giám sát và ảnh chụp màn hình chụp. Trong khi đó, Phiên bản mới này bổ sung một số tính năng được cá nhân hoá trong gửi email – cách thường xuyên nhất được sử dụng để đăng nhập báo cáo. Ví dụ:, người dùng bây giờ có thể chọn để tách các báo cáo nhiều email theo giới hạn kích thước thư điện tử của nhà cung cấp dịch vụ email khác để gửi email thành công.

Phiên bản này của Micro Keylogger là dễ dàng hơn để cùng tồn tại với các chương trình chống vi-rút. Bên cạnh đó, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu bảo mật nếu họ muốn loại bỏ Micro Keylogger. Tất cả những thay đổi mới đóng góp rất nhiều an ninh và tàng hình nâng cao của Micro Keylogger.

Vui lòng tải về dùng thử miễn phí Micro Keylogger và tận hưởng những kinh nghiệm!

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , ,

Thể loại: Tin tức & Sự kiện

Bạn có thể giống như các sản phẩm