VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Contact us

Micro Keylogger v1.80 phát hành

Micro Keylogger v1.80, stealthy keylogger with stable and user-friendly features, was released on September 10, 2013.

What’s new in Micro Keylogger v1.80?

  • Thêm điều khiển từ xa giám sát
  • Cải thiện giao diện người dùng
  • Cải thiện quá trình gỡ cài đặt
  • Cố định some lỗi nhỏ

The new feature of Micro Keylogger, Remote Monitoring Control, allows users to remotely start or suspend the monitoring remotely by logging into an online account connected to the keylogger installed on the target. Meanwhile, Micro Keylogger improved the stability and compatibility with Windows 8. There are also some tiny improvements in the user interface of Micro Keylogger, which makes it more user-friendly.

Tải về dùng thử miễn phí Micro Keylogger and experience its performance freely!

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , ,

Thể loại: Tin tức sự kiện &

Bạn có thể giống như các sản phẩm