VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v2.00 phát hành

Micro Keylogger, một keylogger vô hình cho Windows 8/7/Vista/XP 32&64 Hệ thống bit, phát hành v2.00 Micro Keylogger Cập Nhật vào tháng 13, 2014.

Những gì ’ s mới trong Micro Keylogger v2.00?

  • Cải thiện ảnh chụp màn hình chụp tính năng
  • Cải thiện tính năng gửi email
  • Cố định một vấn đề trong tổ hợp phím/trang web đăng nhập
  • Cố định some lỗi nhỏ

Micro Keylogger Phiên bản mới cải tiến đăng nhập phím tắt, Trang web theo dõi, Các tính năng chụp ảnh chụp màn hình. Các tính năng gửi thư điện tử cũng được cải thiện để cung cấp kinh nghiệm người dùng thân thiện hơn.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , , ,

Thể loại: Tin tức & Sự kiện

Bạn có thể giống như các sản phẩm