VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v2.00 phát hành

Micro Keylogger, an invisible keylogger for Windows 8/7/Vista/XP 32&64 bit systems, released the updated Micro Keylogger v2.00 on January 13, 2014.

What’s new in Micro Keylogger v2.00?

  • Cải thiện ảnh chụp màn hình chụp tính năng
  • Cải thiện tính năng gửi email
  • Cố định một vấn đề trong tổ hợp phím/trang web đăng nhập
  • Cố định some lỗi nhỏ

The Micro Keylogger new version improved the keystroke logging, website tracking, screenshot taking features. The email sending features are also improved to offer more friendly user experience.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , , ,

Thể loại: Tin tức sự kiện &

Bạn có thể giống như các sản phẩm

Gián điệp máy tính

Điện thoại di động Spy