VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v2.01 phát hành

Micro Keylogger, một keylogger vô hình cho Windows 8/7/Vista/XP 32&64 Hệ thống bit, phát hành v2.01 Micro Keylogger Phiên bản mới vào tháng hai 13, 2014.

Bản phân phối có Micro Keylogger v2.01?

  • Cải thiện tính năng gửi email
  • Cố định some lỗi nhỏ

Micro Keylogger v2.01 làm giảm khả năng cài đặt email không chính xác bằng cách gợi ý các email gửi khoảng thời gian khi người dùng đặt cấu hình các email. Nó cũng cố định một vấn đề để đảm bảo rằng các email đăng nhập sẽ được gửi trong khoảng thời gian đặt trước.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , , , , , , ,

Thể loại: Tin tức & Sự kiện

Bạn có thể giống như các sản phẩm