VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v2.01 phát hành

Micro Keylogger, an invisible keylogger for Windows 8/7/Vista/XP 32&64 bit systems, released the new version Micro Keylogger v2.01 on February 13, 2014.

What’s new in Micro Keylogger v2.01?

  • Cải thiện tính năng gửi email
  • Cố định some lỗi nhỏ

Micro Keylogger v2.01 reduces the probability of incorrect email settings by suggesting the email sending interval when users configure the emails. It also fixed an issue to make sure that the log emails are sent in preset intervals.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , , , , , , ,

Thể loại: Tin tức sự kiện &

Bạn có thể giống như các sản phẩm

Gián điệp máy tính

Điện thoại di động Spy