VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Micro Keylogger v2.03 phát hành

Micro Keylogger v2.03 phát hành vào tháng tám 31, 2015.

Micro Keylogger v2.03, một keylogger vô hình cho Windows 10 (kích hoạt)/ 8 / 7 / Vista / XP 32 & 64 Hệ thống bit, phát hành vào tháng tám 31, 2015.

Những gì ’ s mới?

1. Cố định vấn đề mà Microsoft Edge không có thể được lọc trên kích hoạt Windows 10.
2. Cố định vấn đề gỡ bỏ cài đặt tính năng trong giao diện bảo mật không làm việc.
3. Trang web được hỗ trợ đăng nhập truy cập thông qua Microsoft Edge và trình duyệt IE 11 ngày kích hoạt Windows 10.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags:

Thể loại: Tin tức & Sự kiện

Bạn có thể giống như các sản phẩm