VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ chúng tôi

Micro Keylogger v2.03 phát hành

Micro Keylogger v2.03 phát hành ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Micro Keylogger v2.03, một keylogger vô hình cho Windows 10 (kích hoạt) / 8 / 7 / Vista / XP 32 & 64 bit hệ thống, phát hành ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Có gì mới không?

1. cố định vấn đề rằng Microsoft Edge không có thể được lọc trên kích hoạt Windows 10.
2. cố định vấn đề gỡ bỏ cài đặt tính năng trong giao diện bảo mật không làm việc.
3. hỗ trợ đăng nhập trang web truy cập thông qua Microsoft Edge và IE 11 ngày kích hoạt Windows 10.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags:

Thể loại: Tin tức và sự kiện

Products you might like

Gián điệp máy tính

Điện thoại di động Spy