VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Phần mềm giám sát của cha mẹ

Hiện có rất nhiều phần mềm giám sát của cha mẹ có sẵn cho máy tính của bạn mà thực sự làm cho bạn rực rỡ, nhưng không phải tất cả các chương trình là tốt cho bạn, Vì vậy, bạn nên chú ý nhiều hơn đến việc lựa chọn tốt nhất phần mềm giám sát của cha mẹ để giúp bạn theo dõi tất cả các hoạt động trên máy tính của bạn. Đó là một quyết định rất quan trọng về việc lựa chọn các phần mềm giám sát của cha mẹ đó là tốt nhất cho bạn. Dưới đây là một số chi tiết bạn có thể làm theo để lựa chọn cái nào là tốt nhất cho bạn.

  • Ghi lại tất cả những điều xảy ra trên máy tính

A chương trình giám sát của cha mẹ hay nhất phải ghi lại tất cả những điều xảy ra trên máy tính. "Tất cả mọi thứ làm gì" Có nghĩa là? Nó có nghĩa là nó sẽ ghi lại tất cả các hoạt động được thực hiện trên máy tính như ghi lại tất cả tổ hợp phím được gõ vào nó, Tất cả các trang web được viếng thăm, Tất cả các ứng dụng được sử dụng, Tất cả các file tải về, và tất cả các cuộc hội thoại trò chuyện và vv., đó cũng là chức năng quan trọng nhất về các phần mềm giám sát của cha mẹ.

  • Chạy và giám sát vô hình mà không có người khác biết

Một tốt nhất chương trình giám sát của cha mẹ nên chạy 100% vô hình, đó là khá quan trọng cho mỗi người dùng máy tính. Kể từ khi bạn không muốn người khác thấy rằng bạn đang theo dõi chúng, bạn ’ d tốt hơn chọn một chương trình hoàn toàn có thể chạy trong chế độ ẩn, họ không thể tìm thấy phần mềm một cách dễ dàng bởi vì nó sẽ không xuất hiện trong task manager của bạn hoặc bất kỳ biểu tượng máy tính của bạn.

  • Bắt đầu hoạt động tự động khi trẻ em của bạn đăng nhập

Một điều quan trọng là nó sẽ chạy tự động do đó bạn don ’ t cần phải bắt đầu các phần mềm giám sát của cha mẹ của mình mỗi lần khi bạn chơi trên máy tính. Bạn có thể thiết lập nó như là "khởi động tự động mỗi khi máy tính chạy" và bạn sẽ nhận được các ảnh chụp màn hình tại một khoảng thời gian và các báo cáo đăng nhập tự động.

  • Bảo vệ gia đình của bạn từ các trang web khiêu dâm

Một chương trình giám sát của cha mẹ có thể không chỉ giúp bạn theo dõi các hoạt động trên Internet, Tuy nhiên cũng nên giúp bạn ngăn chặn bất kỳ thông tin không an toàn trực tuyến. Là một phụ huynh, bạn phải khá lo lắng về trẻ em của bạn có thể truy cập một số trang web khiêu dâm và bạo lực video, Vì vậy, bạn nên chọn một phần mềm giám sát của cha mẹ để giúp bạn lọc các trang web khiêu dâm hoặc các trang web bạn don ’ t muốn trẻ em của bạn để truy cập vào.

Micro Keylogger một máy tính tuyệt vời của cha mẹ giám sát chương trình có thể không chỉ ghi lại tất cả những điều xảy ra trên máy tính, nhưng cũng có thể giúp bạn ngăn chặn bất kỳ trang web và các ứng dụng bạn muốn. Và nó cung cấp một chức năng bảo vệ mật khẩu có thể bảo vệ tài khoản phần mềm của bạn từ đang được truy cập dễ dàng, và tất cả các ảnh chụp màn hình và các báo cáo ghi nhật ký có thể được gửi tự động qua email hoặc FTP.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm