VI KEYLOGGER

Micro Keylogger - Tốt nhất Facebook Keylogger tải về

Liên hệ với chúng tôi

Windows hoàn hảo 10 Keylogger ghi lại PC hoạt động

Tất cả các bạn phải có thấy làm thế nào suốt mọi thứ đi vào cửa sổ này rất mới 10, mà đã mở khóa những kinh nghiệm làm việc mới cho những người. Gọi nó như là nền tảng toàn diện nhất đã được phát triển bao giờ sẽ không được sai. Vì vậy, nó là điều cần thiết mà bạn nên chăm sóc của các hoạt động thực hiện với các cửa sổ mới này trên hệ thống của bạn. Windows 10 Keylogger là một chương trình đặc biệt, đó là giống như một gián điệp trên máy tính và tạo điều kiện cho bạn để có được tất cả các thông tin liên quan đến các hoạt động xảy ra hệ thống của bạn được cài đặt với Windows 10. Nó là phần mềm phức tạp chỉ cần phải được cài đặt trên máy tính của bạn và làm việc mà không bị phát hiện.

Keylogger cho Windows 10 cung cấp cho bạn một hồ sơ hoàn chỉnh của văn bản đã nhập như tổ hợp phím, email được gửi, mật khẩu nhập và trang web truy cập. Giữ theo dõi của những gì đang xảy ra trên hệ thống của bạn đã không bao giờ được dễ dàng như vậy, nhưng sự ra đời của đặt Windows 10 Keylogger làm gián điệp trên Windows 10 một công việc rắc rối miễn phí. Ứng dụng phần mềm này là rất đặc trưng mà làm cho người sử dụng nó cho một tập khác nhau của mục đích. Phần tốt nhất của phần mềm này là nó chạy không bị phát hiện trong nền vô hình spy trên máy tính của bạn. Bạn có thể dễ dàng có được các bản ghi qua email hoặc FTP.

Bạn phải suy nghĩ tại sao có một nhu cầu của keylogger cho Windows 10. Tại sao bạn cần để theo dõi tất cả các hành động thực hiện trên máy tính của bạn? Awosoft công nghệ công, một tên có uy tín trong thị trường máy tính gián điệp phát triển phần mềm, có tất cả các câu trả lời. Họ tin rằng đặt keylogger cho Windows 10 là một lợi ích cho cha mẹ để giữ kiểm tra về trẻ em của họ. Ứng dụng này sẽ giúp họ biết tại sao trẻ em của họ đang chi tiêu nhiều thời gian trên máy tính. Phần mềm này cũng mang lại lợi ích cho nhà tuyển dụng những người có thể giữ kiểm tra về tất cả các hoạt động của nhân viên của họ bận rộn trên hệ thống của họ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gian lận trên của bạn thành viên gia đình, bạn có thể chắc chắn bằng cách sử dụng Windows 10 Keylogger vì nó sẽ giữ cho bạn Cập Nhật với tất cả các hoạt động hệ thống của bạn.

Windows 10 Keylogger ứng dụng cung cấp cho bạn các tổ hợp phím, mật khẩu và các bản ghi văn bản bảng tạm, ảnh chụp màn hình bởi khoảng thời gian và thậm chí cả khối trang web & ứng dụng. Bạn cũng có thể giữ một mắt trên nhiều tài khoản người dùng trên máy tính của bạn, Trang web truy cập, tệp tải xuống và sử dụng các ứng dụng. Bạn có thể làm cho ứng dụng này chạy không bị phát hiện mà không có ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống của bạn.

Awosoft công nghệ Co. có mình keylogger cho Windows 10, Ví dụ:. Micro Keylogger. Ý tưởng đằng sau sự phát triển của Micro Keylogger là cung cấp giám sát nhân viên tốt nhất và giải pháp kiểm soát của cha mẹ cho khách hàng trên toàn cầu. Của nhóm phát triển phần mềm chuyên dụng liên tục làm việc để cải thiện các sản phẩm hiện tại và phát triển các ứng dụng mới cho người dùng. Họ nhằm mục đích cung cấp tính năng phong phú và chuyên nghiệp phần mềm kiểm soát của cha mẹ và giám sát nhân viên.

Micro Keylogger là một công cụ mạnh mẽ, Tuy nhiên, nó là rất dễ dàng để sử dụng và cấu hình. Nó chỉ mất vài phút để thiết lập và của bạn Windows 10 Keylogger sẵn sàng để giám sát hoạt động máy tính để bàn của bạn.

Một khi bạn cài đặt Micro Keylogger, bạn cần phải khởi chạy nó và nhập mã số đăng ký Micro Keylogger. Sau khi nó được hoàn toàn cài đặt, bạn sẽ đến với một giao diện người dùng đồ họa trực quan của ứng dụng gián điệp Keylogger kết hợp tất cả các tính năng và thành phần. Bạn phải đặt cấu hình cài đặt giám sát, ảnh chụp màn hình cài đặt và cài đặt bộ lọc. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn phân phối thư điện tử, FTP bản ghi cài đặt phân phối, tùy chỉnh phím nóng, Xoá ảnh chụp màn hình/bản ghi và thực hiện các thay đổi theo của bạn một cách dễ dàng.

Nó sẽ được quyền để nói rằng Micro Keylogger là một keylogger tốt nhất cho Windows 10. Ứng dụng gián điệp máy tính này là giải pháp hiệu quả nhất cho giám sát máy tính lá không đá unturned.

Nhận được của bạn bây giờ Keylogger Micro!

Tags: , , , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập

Bạn có thể giống như các sản phẩm